Keywords:

Punainen pride vaatii parempaa työelämää

06.06.2024 - 15:00
(updated: 13.06.2024 - 15:03)

MIKÄÄN EDISTYS tai voitto ei ole itsestäänselvä tai peruuttamaton. Jokainen askel työväen hyvinvoinnin eteen on vaatinut rohkeiden ja aktiivisten ihmisten väsymätöntä taistelua ja vaikuttamistyötä. Aikakausista riippuen sitä on tehty enemmän tai vähemmän oman terveyden ja jopa hengen uhalla. Yhtä tärkeää on jatkaa tätä kamppailua, jotta kehitys ei ottaisi takapakkia, vaan etenisi uusiin saavutuksiin, laajempaan demokratiaan ja työväen hyvinvointiin kaikkialla maailmassa.

Taistelu työstä ja toimeentulosta on tänään niin ankaraa, että moni ei pysty nousemaan ja puhumaan edes omien oikeuksiensa puolesta. Sateenkaarevat työläiset kärsivät oikeistolaistuvassa yhteiskunnassamme monenlaisesta syrjinnästä, jota tapahtuu muun muassa yhteiskuntaluokan, työelämän aseman sekä seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi.

Hlbtiq+-henkilöiden työolojen parantaminen tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta tulla ulos kaapista työpaikalla, osallistavaa ja ei-homofobista työympäristöä, seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden tunnustamista, kunnollista palkkaa sekä vahvoja julkisia terveydenhuolto-, koulutus- ja asumispalveluja.

Ammattiliitoilla on tässä erityinen vastuu, koska työhön pääsy ja työolot ovat keskeisiä kysymyksiä elämässä ja alueilla, joilla monet hlbtiq+-henkilöt kohtaavat syrjintää ja syrjäytymistä. Yhteisvertaisuustyötä on lisättävä työpaikoilla ja ammattiyhdistysliikkeessä ja syrjimätöntä kieltä on edistettävä.

Ongelmien ratkaiseminen edellyttää myös kansainvälistä solidaarisuutta, joka on yksi työväenliikkeen toiminnan kulmakivistä. Tässä solidaarisuudessa on ymmärrettävä, että hlbtiq+-henkilöt ovat osa työväenliikettä ja laajempaa kansalaisyhteiskuntaa. Siksi vaatimusten on oltava asialistoilla yli rajojen.

Eriarvoisuus juontuu kapitalismin luokkayhteiskunnasta, tuotantosuhteista ja tulonjaon kuiluista.

Eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan, Euroopan vasemmiston ja EAY:n jäsenjärjestöjen erilaiset progressiiviset voimat voivat tarjota yhdessä ratkaisuja. On ymmärrettävä, että maailmaa ja vähemmistöjä uhkaavat kriisit liittyvät toisiinsa: kapitalismi tuhoaa ympäristön, säätelee ihmisten suhdetta omaan itseen, ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen, hyväksikäyttää seksuaalivähemmistöjä ja muita vähemmistöjä kuten maahanmuuttaneita ja edistää kansainvälisiä sotia. Tämä näköala on välttämätön paremman työelämän luomiseksi kaikille ja monimuotoisuuden hyväksymiseksi kaikkialla.

 

AJANKOHTAISTEN JA lyhyen aikavälin vaatimusten rinnalla tarvitaan laajempaa systeemiajattelua. Kaikki yhteiskunnan ilmiöt ja ongelmat kytkeytyvät laajempiin rakenteellisiin ongelmiin, kuten luokkaeroihin, voittojen kasaantumiseen harvojen käsiin ja kaiken kaupallistamiseen, mikä on  sisäänrakennettua toimintalogiikkaa kapitalistisessa järjestelmässä. Esimerkiksi eriarvoisuuden torjumisessa on huomattava, että eriarvoisuus juontuu kapitalismin luokkayhteiskunnasta, tuotantosuhteista ja tulonjaon kuiluista. Muu kuin hätäinen laastarointi vaatii systeemiin asti meneviä muutoksia. Yhä useammat ihmiset alkavat ymmärtämään systeemiajattelun ja vaatimaan muutosta sen pohjalta.

Kommunistit toimivat sellaisen maailman puolesta, jossa solidaarisuus voittaa syrjinnän ja työväenluokka ryhtyy toimimaan yhdessä yhteisen vastustajan, kapitalismin ja rahan vallan, kaatamiseksi. Tehdään siis tästäkin pride-kesästä punainen ja toimitaan aktiivisina kansalaisina parempien työehtojen ja rauhan puolesta!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Pääkirjoitukset