Asumisen sietämätön hinta

01.08.2022 - 15:45
(updated: 11.08.2022 - 15:53)

ASUNTOJEN VUOKRAT nousevat nyt huimaa tahtia. Kun otetaan huomioon jo vuosikymmeniä käynnissä ollut vuokrien nousu, alkaa tilanne olla kestämätön. Kuluttajahintojen nousu oli huhtikuussa 5,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja valtiovarainministeriön inflaatioennuste tälle vuodelle on 4–7 prosenttia. Koska yksityisillä vuokramarkkinoilla vuokrankorotukset on yleensä sidottu kuluttajahintaindeksiin, voi nykyisen inflaation mukaan vuokriin tehdä yli viiden prosentin korotuksia.

Asumisen hinta on noussut etenkin kasvukeskuksissa ja vuokrien taso on tänä päivänä sietämättömän korkealla. Lukuisten ihmisten maksukyky on koetuksella, kun palkat eivät nouse elinkustannusten noustessa ja osalla aloista tulot jopa laskevat. Kelan asumistukijärjestelmästä on tullut tulonsiirtoautomaatti vuokranantajille. Asuminen on perusoikeus, mutta silti se vie monilta nettotuloista valtavan osuuden.

Myös ensiasuntojen ostajien määrä on vähentynyt. Tähän on vaikuttanut työelämän muuttuminen epävarmemmaksi, omistusasuntojen jatkuvasti nouseva hintakehitys ja jo vuosikymmen sitten tehty päätös, jossa alkupääomaa asuntoon on useimmissa tapauksissa oltava ennen lainan saantia. Ensiasuntoja ostavat perinteisesti nuoret, jolloin tällaisia säästöjä ei ole vielä kertynyt. Pahimmillaan säästöjen kerryttämiseen ensiasuntoon voi vierähtää vuosikymmen.

Ensiasuntojen ostamisen hankaloittaminen lisää suoraan varallisuuseroja. Asunnot menevät kyllä kaupaksi, mutta sijoittajille. Pääomat kasaantuvat siis tälläkin saralla niin kauan, kuin elämme kapitalistisessa talousjärjestelmässä.

Asumiskustannusten nousu koskettaa enemmän tai vähemmän jokaista työväenluokkaista ihmistä. Sähkön hinnan nousu kurittaa suoraan tai epäsuorasti jokaista, ja omassa asunnossa asuville on asumismuodosta riippuen tullut korotuksia vastikkeeseen tai lämmitysmaksuihin. Tässäkin asiassa olemme siis samassa veneessä. Lyhyen aikavälin ehdotuksia asumisen hinnan alas saamiseksi on siis tehtävä eri asumismuodot mielessä pitäen.

Voitontavoittelun kierre perusoikeuksilla on katkaistava.

AIVAN ENSIMMÄINEN, kiireellinen toimi on toteuttaa valtakunnallisesti vuokrasäännöstelyä ja kohtuuttoman korkeat vuokrat estävä vuokrakatto, jotta voitontavoittelu ihmisten kodeilla ja asumisen perusoikeudella saadaan loppumaan.

Toiseksi on lisättävä valtion rahoittamaa edullista vuokra-asuntotuotantoa, voittoa tavoittelemattomilla kuntien tai alueellisilla rakennusyhtiöillä. On luotava järjestelmä, jossa perusoikeus asuntoon ei muutu kauppatavaraksi ja voittoa tuottavaksi hyödykkeeksi. Voitontavoittelun kierre perusoikeuksilla on katkaistava.

Friedrich Engels käsitteli asiaa ”Asuntokysymyksestä” -kirjasessa 1870-luvulla. Otteet tekstistä sopivat edelleen täysin myös suomalaiseen asuntopolitiikkaan, mutta tämähän on nähty marxilaisten teoreetikoiden kohdalla monissa muissakin yhteiskuntakysymyksissä.

– Se kuitenkin on varmaa, että jo nykyisin on suurkaupungeissa riittävästi asuinrakennuksia, jotta voitaisiin heti lieventää todellista asuntopulaa käyttämällä noita rakennuksia järkiperäisesti. Se on tietenkin toteutettavissa vain pakkoluovuttamalla niiden nykyiset omistajat ja asuttamalla noihin taloihin kodittomia tai sellaisia työläisiä, jotka nykyisin elävät liian täyteen ahdetuissa asunnoissa, kirjoitti Engels.

Voin yhtyä vaatimukseen.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Pääkirjoitukset