Aloite perusturvan takaamiseksi jokaiselle

23.05.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Lue lisää Tiedonantajasta nro 21 / 23.5.2008

Yli 600 000 suomalaista joutuu elämään Euroopan unionin köyhyysrajan alapuolella, vaikka Suomi on rikkaampi kuin koskaan. Tällaisen vääryyden korjaaminen edellyttää, että sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmisteleva komitea esittää sosiaalisiin tulonsiirtoihin huomattavaa lisäystä eikä tyydy valtion budjettikehysten puitteissa tehtäviin "kustannusneutraaleihin" muutoksiin.


Suomen kommunistinen puolue (SKP) esittää, että komitea ottaa uudistuksen perustaksi 850 euron perusturvan takaamisen kuukaudessa verottomana jokaiselle, jolla ei ole mahdollisuutta muuhun tuloon työttömyyden, opiskelun, pätkätöiden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.


Tämä esitys tarkoittaa käytännössä nykyisen työttömyyspäivärahan, työmarkkinatuen, opintorahan, kansaneläkkeen, toimeentulotuen perusosan, maahanmuuttajien erityistuen, kuntoutusrahan sekä alimpien sairaus-, äitiys- ja vanhempainloman päivärahojen tuntuvaa nostamista ja lainsäädännön uudistamista.
Rahaa löytyySKP:n aloitteeseen sisältyvät lisäksi ehdotukset verotettavan tulon alarajan nostamisesta, vähimmäispalkkalaista, perusturvan jakamisesta yhdeltä luukulta ja uudistuksen rahoittamisesta. Uudistus toteutettaisiin neljän vuoden aikana ja aloitettaisiin nostamalla toimeentuloturvan vähimmäistasoa jo tänä vuonna 100 eurolla kuukaudessa.


Aloitteeseen liittyvässä, erikoistutkija Teuvo Jungan tekemässä laskelmassa arvioidaan, että SKP:n esittämä uudistus maksaisi yhteensä noin 3,2 miljardia euroa neljän vuoden aikana eli noin 800 miljoonaa euroa vuodessa lisää nykyisiin sosiaaliturvamenoihin.


SKP rahoittaisi uudistuksen kiristämällä pääomatulojen, pörssikaupan ja suurten yritysten verotusta. Nettokustannukset valtiolle jäisivät kuitenkin pienemmiksi, koska perusturvan parantamisella on monia välillisiä työllisyyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, jotka yhtäältä vähentävät julkisia työllisyys- ja sosiaalimenoja ja toisaalta lisäävät verotuloja. ...* Aloite kokonaisuudessaan SKP:n kotisivuilla osoitteessa www.skp.fi

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli