Olkiluodossa muhii henkilöstöpommi

01.08.2017 - 13:15
Olkiluoto III:n työmaalla asennetaan paikalleen EPR-reaktoria.

Tiedonantaja on saanut haltuunsa Säteilyturvakeskuksen (STUK) Teollisuuden Voimalle (TVO) lähettämän napakan kirjeen, joka sisältää muun muassa vaatimuslistan Olkiluodon ydinvoimalan ”Ilmapiiri- ja turvallisuuskulttuurihaasteiden ratkaisemiseksi”.

STUK:n ”haasteet” tarkoittavat käytännössä TVO:n johdon harjoittamaa kehnoa ja patruunahenkistä henkilöstöpolitiikkaa ja siitä johtuvia moninaisia epäkohtia ja ongelmia. STUK nosti kyseiset ongelmat, kuten henkilöstön ja johdon tulehtuneet suhteet, kirjeessään esille korostaakseen niiden olevan ratkaisemattomina vaaraksi jopa Olkiluodon voimalaitosten käyttöturvallisuudelle.

TA:n haastatteleman työntekijän mukaan TVO:n henkilöstöpolitiikka on jo pitkään heikentynyt ollen nyt ala-arvoista: henkilöstöasioista ei neuvotella, eikä henkilöstöryhmiä kuunnella omissakaan asioissa. Eli TVO:ssa hoidetaan henkilöstöasiat hallinnollisesti, työnantajan yksipuolisella sanelulla.

Vaikka TVO:ssa yleisesti allekirjoitetaan STUK:n arvio, työntekijä huomauttaa, ettei TVO:n johto ole esittänyt konkreettisia päätöksiä eikä toimia, kuten neuvotteluja henkilöstöryhmien kanssa tai tehokasta työnohjausta, joilla tulehtuneita henkilöstöongelmia olisi mahdollista ratkaista ja hoitaa. Hänen mielestään voimalayhtiössä muhiikin tästä johtuen todellinen henkilöstöpommi.

"Kun töitä on liikaa, motivaatio katoaa ja inhimilliset virheet lisääntyvät."

– Keskeisin ongelma on kasvava aliresurssointi. Kun töitä on liikaa, motivaatio katoaa ja inhimilliset virheet lisääntyvät. Henkilöstö ei yksinkertaisesti enää jaksa.

– Yhä useammat tästä johtuen myös irtisanoutuvat ja siirtyvät muun muassa ydinvoimayhtiö Fennovoimaan, joka houkuttaa TVO:lta väkeä jopa useita kymmeniä prosentteja paremmilla palkoilla.

Käyttöluvat katkolla

STUK kertoo kirjeessä saaneensa laajemmin tietoa Olkiluodon ydinvoimalaa vaivaavista henkilöstöongelmista viime vuonna valmistuneesta TVO:n johtamisjärjestelmän ja turvallisuuskulttuurin itsearviointiraportista sekä viime kevättalvella tehdystä henkilöstökyselystä.

Niiden pohjalta STUK listasi TVO:lle seuraavat vaatimukset: johdon henkilöstöjohtamista sekä turvallisuusasioiden huomioimista päätöksenteossa ja viestinnässä parannettava, organisaatiouudistukseen ja toimintatapamuutokseen liittyvät ongelmat ratkaistava, turvalliseen toimintaan tarvittavat resurssit suunnitelmallisesti varmistettava.

TA:n haastattelema työntekijä luonnehtii STUK:n esittämää vaatimuslistaa luonteeltaan rajuksi, koska STUK vaatii kirjeessään voimalan henkilöstöongelmien ratkaisemista ”ennen uuden käyttölupaan liittyvän turvallisuusarvion antamista.” Tästä voidaan vetää vissi johtopäätös, että TVO:n valtioneuvostolta Olkiluodon ykkös- ja kakkosvoimaloille hakemat käyttöluvat vuosille 2019-2038 saattavat jäädä haaveeksi, ellei kyseisiä ongelmia hoideta pois päiväjärjestyksestä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Johtopäätöstä vahvistaa osaltaan se, että STUK muistuttaa kirjessään käyttöluvan uusimisen yhtenä ehtona olevan, että kyseessä olevan organisaation toiminta täyttää: ”STUK:n määräyksen ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta, STUK Y/1/2016.”

Johdon vastuu hukassa

STUK peräänkuuluttaa kirjeessään TVO:n johdon vastuuta Olkiluodon henkilöstö- ja turvallisuusongelmien ratkaisemisessa sekä muistuttaa, että itsearviointiraportin vastaajista lähes puolet koki: ”johdon tekojen ja sanojen olevan ristiriidassa turvallisuusasioissa.” Ja kolmasosan vastaajista kokeneen, että Olkiluodossa: ”tuotantoa ja kustannuksia optimoidaan turvallisuuden kustannuksella”.

STUK:n arvelee raportin vastausten perusteella TVO:n johdon ristiriitaisen suhtautumisen turvallisuuteen aiheuttavan myös riskin, jolla: ”henkilöstön pyrkimys erinomaiseen laatuun ja tinkimättömään turvallisuusasioiden hoitamiseen rapautuu.”

Henkilöstökyselyn tulokset tuovat puolestaan esille muun muassa TVO:n: ”työilmapiirin ja henkilöstön sitoutumisen merkittävät ongelmat.” Yhteenvetona kyselystä STUK toteaa, että: ”TVO:n johdon käsitys tilanteen syistä ja tarvittavista korjaavista toimista on hajanainen, ja aikaisemmin käynnistettyjen korjaavien toimien vaikuttavuus on ollut heikko.”

STUK toteaa niin ikään TVO:n heikentyneen työilmapiirin ja turvallisuuskulttuurin uhkaavan: ”osaamisen säilymistä sekä töiden sujuvaa, keskittynyttä ja turvallisuustietoista toteutusta.”

Irtisanomiset kärjistivät

TVO:n nykyiset henkilöstöongelmat alkoivat kärjistyä pari vuotta sitten käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen. Tuolloin irtisanottiin 42 henkilöä, henkilöstön yleisen käsityksen mukaan, ”pärstäkertoimen” perusteella. Irtisanottuja oli kaikista henkilöstöryhmistä, työntekijöistä insinööreihin ja tiimiesimiehiin. Irtisanomiset hoidettiin talon tapaan - törkeästi.

Etenkin kokeneiden henkilöiden irtisanomiset ja irtisanoutumiset vaikuttavat heikentävästi voimalaitosten toimintaan.

– Irtisanottuja kohdeltiin kuin roistoja. Eräällekin TVO:ssa kymmeniä vuosia työskenneelle henkilölle annettiin tunti aikaa koota tavaransa ja lähteä. Hänet saatettiin kahden vartijan toimesta portille, TA:n haastattelema työntekijä muistelee.

Etenkin kokeneiden henkilöiden irtisanomiset ja irtisanoutumiset vaikuttavat heikentävästi voimalaitosten toimintaan. Vaikka henkilöstön koulutus on riittävä, työntekijän mukaan ykkös- ja kakkosvoimalan käyttö sekä kolmosvoimalan ensi vuoden lopulle suunniteltu käynnistys ja sisäänajo kysyvät henkilöstöltä sitoutumisen lisäksi ennen kaikkea kokemusta.

– Tätä heikentää osaltaan se, ettei TVO:lla ole huolehdittu ns. hiljaisen tiedon siirtymisestä varsinkaan voimalaitoksissa viitisen vuotta sitten alkaneen sukupolvenvaihdoksen aikana. Vaihdos on nyt lopuillaan. 

Haastatellun työntekijän mielestä on yllättävää, että keskellä TVO:n tulehtuneita henkilöstöongelmia henkilöstö on sitoutunut tekemään työnsä hyvin ja pitämään ydinvoimalat kunnossa ja turvallisina.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Kotimaa

Kommentit (0 kpl)

Voit kommentoida Tiedonantaja.fi:n blogikirjoituksia käyttäjätunnuksella Kirjaudu sisään jollei sinulla ole vielä käyttäjätunnusta, Rekisteröi tunnus tästä

Jos osallistuit keskustelun vanhoilla Tiedonantaja.fi -sivuilla, voit palauttaa vanhat tietosi sähköpostiosoitteesi avulla. Klikkaa oheista linkkiä, syötä sähköpostiosoitteesi, ja saat piakkoin postiisi viestin, jonka avulla voit luoda uuden salasanan itsellesi. Palauta vanha käyttäjätunnus.