Solidaarisuutta Latinalaisen Amerikan ja Karibian kansoille

12.12.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Lue lisää Tiedonantajasta nro 46 / 12.12.2008

Kommunististen ja työväenpuolueiden 10. kansainvälinen tapaaminen hyväksyi Sao Paolossa marraskuun lopussa lausuman solidaarisuudesta Latinalaisen Amerikan ja Karibian kansoille. Lisäksi laadittiin ohjelmallinen Sao Paolon julistus ja arvioitiin kansainväistä tilannetta muutenkin, erityisesti vaarallisimmilla konfliktialueilla.


Solidaarisuuden osoittaminen Latinalaisen Amerikan ja Karibian kansoille on ajankohtaistunut entisestään globaalin finanssikriisin oloissa, jonka seuraukset kohdistuvat vahvimmin kaikkein heikoimpiin. USA:n ylivalta kohtaa kasvavaa vastarintaa alueen kansojen kamppailun voimistuessa.


Maanosassa on saavutettu merkittäviä poliittisia voittoja, jotka perustuvat eri keinoin ja muodoin käytävään kamppailuun imperialistista hegemoniaa ja neoliberaalia hyökkäystä vastaan. Edistykselliset ja demokraattiset voimat ovat vahvistuneet ja kansallisiin hallituksiin on luotu koalitioita, joissa mukana on kommunistisia ja työväenpuolueita. Näiden tavoitteisiin kuuluu siirtyminen sosialismiin.
Vaihtoehto kapitalistiselle barbarialleKaribian ja Latinalaisen Amerikan kansat ovat esittäneet protestinsa vallitsevan järjestelmän epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Alueella yli 200 miljoonaa ihmistä sinnittelee vailla hengissä selviytymisen perusedellytyksiä samaan aikaan kun uusia luksuskulutuksen paratiiseja rakennetaan. Epätasainen ja epävakaa kehitys lisää ympäristön kuormittumista, uudistumattomien energiavarojen tuhoutumista.


Kansainvälisen monopolipääoman intressit ovat syvässä ristiriidassa kansojen etujen kanssa. Imperialististen hallitusten kansanvastainen politiikka kohtaa päättäväistä vastarintaa.


Sosialistinen Kuuba on kyennyt näyttämään tietä. Se on torjunut imperialistiset provokaatiot ja aggression ja samalla inspiroinut Karibian ja Latinalaisen Amerikan muiden kansojen vastarintaa. Toivo muutoksesta on säilynyt hengissä. Kapitalistiselle barbarialle on tarjolla taisteleva vaihtoehto, sosialismi.


Erilaiset sosiaaliset, kansalliset ja historialliset taustat ovat synnyttäneet ja muovanneet erilaisia edistyksen voimia, joiden yhteisenä tavoitteena on kansallinen suvereniteetti, sosiaalinen ja taloudellinen kehitys, valtion demokratisointi. Uudet demokraattiset perustuslait pyrkivät vahvistamaan kansan osallisuutta ja osallistumista, edistämään enemmistön, erityisesti työläisten hyvinvointia. ... (ET)

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli