Teoria & Politiikka -liite: Eteläisen Afrikan siirtolaisuus kolonialismin perintöä

21.11.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Lue lisää Tiedonantajan nro 43/2008 Teoria & Politiikka -liitteestä

Afrikassa lasketaan olevan noin 16 miljoonaa siirtotyöläistä. Lisäksi noin 13 miljoonaa ihmistä on luokiteltu maiden sisäisiksi siirtolaisiksi, joiden on ollut pakko jättää kotiseutunsa, muttei sentään kotimaataan.


Enemmistö tästä massiivisesta liikkuvasta väestömäärästä etsii työtä.


Afrikkalaiset muodostavat viidenneksen kaikista maailman siirtolaisista. Yhdistyneiden kansakuntien arvioiden mukaan vuoteen 2025 mennessä joka kymmenes afrikkalainen asuu ja työskentelee muualla kuin synnyinmaassaan. Valtaosa siirtolaisuudesta on keskittynyttä, se koskettaa joitakin alueita laajemmin kuin toisia.


Eteläinen Afrikka on pitkän aikaa ollut siirtolaisuuden keskeistä aluetta.
Juuret kolonialismissaEteläisen Afrikan siirtotyöläisyyden taustalla on 1800-1900-lukujen kolonialismi. Eurooppalaiset siirtomaavallat käyttivät afrikkalaista työvoimaa alueen mineraalirikkauksien hyödyntämiseen.


Käytäntö loi myös pohjaa apartheid-rotuerottelujärjestelmälle, koska se sijoitti afrikkalaiset työläiset keinotekoisesti muodostettuihin mustien "kotimaihin". Mustilla työläisillä oli oikeus käydä töissä muualla maassa, joka muodosti muuten suljetun, valkoiselle väestölle rajatun yhteiskunnan.


Nykyään valtakuntien rajojen yli liikkuva työvoima koskee kaikkia eteläisen Afrikan maita erityisesti kaivos- ja maanviljelysaloilla. Useimmat alueen maat ovat samalla sekä työvoiman lähtö- että määränpäämaita.


Siirtotyöläisyys koskettaa useita elämän alueita. Osa on virallista, lupiin perustuvaa ja laillista, mutta huomattavasti suurempi osa on epävirallista, sääntelemätöntä ja luvatonta. ...MARK WALLER


Käännös: Marko Korvela

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli