40,00 €

Pääoma osat 1-3

 

Talouskriisit ovat nostaneet taas esille kysymyksen työn ja pääoman suhteesta. Karl Marxin Pääoma mullisti perinteisen taloustieteen käsitykset ja ennakoi hämmästyttävän kaukonäköisesti globaalin kapitalismin kehitystä. Teos on välttämätön kapitalismin ymmärtämiseksi ja tien avaamiseksi ulos sen kriiseistä.

TA-Tieto on nyt julkaissut uuden suomenkielisen laitoksen Pääoman kaikista kolmesta osasta. Pääoma 1. osa. Pääoman tuotantoprosessi. ISBN 978-952-67710-3-8. Pääoma 2. osa. Pääoman kiertokulkuprosessi.ISBN 978-952-67710-5-2. Pääoman 3.osa. Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi. ISBN 978-952-67710-6-9