Tietosuojaseloste

 

 

Rekisterin pitäjä

Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy, Viljatie 4 B 3.krs, 00700 Helsinki, www.tiedonantaja.fi.

 

Rekisterin nimi

Tiedonantaja-lehden asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Tiedonantaja-lehden lähettämiseen tilaajille, tilausten laskuttamiseen ja lehden markkinointiin.

 

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteriin kootaan seuraavat tiedot: Tilaajan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lehtitilauksen kestoaika ja tilauksen hinta. Niiltä tilaajilta, joiden tilausmaksusta osan maksaa ammattiliitto tai ammattiosasto, kerätään myös henkilötunnus jäsentietojen tarkistusta varten. Verkkokaupan osalta kerätään Postin lähetysten seurantatiedot.

Kävijäseurannan työkaluna käytämme Google Analyticsia. Mittaus toteutetaan sivulla olevalla JavaScript-koodilla, joka voi asettaa evästeitä. Kkäyttäjien IP-osoitteet on anonymisoitu.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilauksen tekijöiden ilmoitukset ja lehden markkinoinnissa kerätyt tiedot.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Niitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin lehden ja muiden tuotteiden lähettämiseen, laskuttamiseen ja markkinointiin. Niitä ei luovuteta EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteri ja sen varmuuskopio on talletettu suljetussa toimitilassa kovalevylle omaan kansioon, jolle on pääsyoikeus vain lehden tilauksista ja taloudesta vastaavilla henkilöillä. Rekisterin tiedot on yhtiössä määritelty salassa pidettäväksi. Kun tietoja joudutaan toimittamaan jakelua, laskutusta ja markkinointia varten, se tapahtuu suojatussa yhteydessä. Kustannusyhtiön toimiston työasemat, verkkoyhteydet ja sisäverkko on suojattu asianmukaisesti.

 

Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja muut oikeudet

Kukin tilaaja on oikeutettu tarkistamaan ja korjaamaan omat tietonsa. Kukin tilaaja voi edellyttää tietojensa poistamista rekisteristä (jolloin myös tilaus päättyy).

 

Rekisterin tietojen käsittely

Kustannusyhtiön hallituksen nimeämät yhtiön hallinnossa ja toimistossa työskentelevät henkilöt. He raportoivat yhtiön hallitukselle vähintään puolen vuoden välein. Yhteyshenkilö on Talvikki Koivu, p. (09) 7743 810, toimisto@tiedonantaja.fi.