Nuoret sanovat ei Natolle!

01.06.2022 - 20:15
(updated: 16.06.2022 - 13:38)
Kommunistinuorten puheenjohtaja Bex Tapanaisen mielestä keskustelut Natoon liittymisestä pakottavat valitsemaan puolen, ennen kuin edes tiedetään, mistä tapellaan. Kuva Emma Grönqvist

Nuorista löytyy vastustusta Nato-jäsenyydelle. Kommunistinuorten uusi puheenjohtaja pohtii sotilasliittojen vastustamisen lisäksi järjestön toiminnan monipuolistamista.

 

KOMMUNISTINUORTEN UUDEKSI puheenjohtajaksi valittiin Kuopissa 19. maaliskuuta tamperelainen Bex Tapanainen. Jyväskylässä syntynyt, mutta jo taaperoikäisenä kaupunkia vaihtanut Tapanainen varttui Länsi-Tampereella.

Kommunistinuorten toiminnan periaatteet ovat vahvasti rahan valtaa, kapitalismia ja riistoa vastaan. Nuorisojärjestö tekee työtä uuden sosialistisen järjestelmän eteen, jossa edellä mainitut asiat eivät määritä kenenkään elämää. Järjestön uusi puheenjohtaja tutustui aktivismin yhteen muotoon, mielenosoittamiseen jo varhaisella iällä.

– Tätini Anni Kivistö vei minut ensimmäistä kertaa Tampereen Prideille viime vuosikymmenen alkupuolella. Muistan että silloin oli jo Punaisen Sateenkaaren blokki mukana marssilla. Ymmärsin tuolloin, että politiikka ei ole tarkoitettu vain ”valkoisille pukumiehille” telkkarissa, vaan siihen osallistuu laajemminkin porukkaa, muistelee Tapanainen.

Pride-marssilta on jäänyt elävästi mieleen yksi tilanne.

– Sukellettiin sateenkaarilippujen läpi, ja sitten oltiinkin jo punaisten lippujen keskellä.

Punainen Sateenkaari on taisteleva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kommunistinen järjestö.

Tapanainen on nuoresta asti ollut kiinnostunut siitä, miten maailma toimii. Hän on seurannut paljon uutisia ja esimerkiksi ympäristöliike Greenpeacen suoraa toimintaa ja kannanottoja. Myös teoreettinen puoli on ollut kiinnostuksen kohteen.

– Kiinnostuin filosofiasta nuorena, jotta pystyin laajentamaan näkökulmaani maailmaan.

Ensimmäinen kosketus marxilaisuuteen tapahtui Demokraattisen sivistysliiton järjestämässä Marx-opistossa. Samalla tavoin, kuin aikoinaan Prideille, opistoon pyysi mukaan Kivistön täti.

– Kun lähdin ensimmäistä kertaa mukaan DSL:n Marx-opistoon, tiesin, minne kuulun. Ilmasto -ja ympäristöaktivismi oli aina tärkeitä asioita, ja opistossa oli aiheena tuolloin juuri nämä marxilaisesta näkökulmasta. Lisäksi opistossa puhuttiin laajemmin myös suorasta toiminnasta ja mukana oli samanhenkistä porukkaa.

Kommunistinuoret näkevät, että ympäristökriisi on suurin ihmiskuntaa koskeva uhka, ja se on aiheutunut ihmisen toiminnan seurauksena. Eikä keiden tahansa ihmisten, vaan materian tuotannon ja voiton maksimoinnin takana olevien porvarien takia. Ylituotanto on johtanut kulutusjuhlaan, jossa meillä kaikilla on oma roolimme olla tukematta turhan materian tuottamista. Lopullinen vastuu ja mahdollisuus ympäristön tuhoamisen lopettamiseen on heillä, jotka keräävät ylituotannosta voitot. Sitä vastuuta nämä kapitalistit eivät kuitenkaan halua kantaa ja näin myös ympäristön riiston lopettaminen jää työväenluokan työksi.

Tapanainen on nuoresta asti ollut kiinnostunut siitä, miten maailma toimii.

KOMMUNISTINUORTEN TOIMINTA käynnistettiin kolme vuotta sitten Suomen kommunistisen puolueen edustajakokouksessa Porvoossa. Tuolloin ensimmäiseksi järjestön puheenjohtajaksi valittu Jiri Mäntysalo piti puheenvuoron kommunistisen nuorisotyön tarpeellisuudesta. Järjestö rekisteröitiin hiukan myöhemmin ja se on kasvattanut tasaiseen tahtiin jäsenmääräänsä. Myös puolueen toiminnan vahvistuminen nuorisotoiminnan myötä on ollut ilmeistä.

Bex Tapanainen liittyi SKP:hen vuonna 2021.

– Liityin kommunistinuoriin ja puolueeseen, tarkemmin Ikurin osastoon, kuntavaalien ehdokkuuden myötä.

Tietyt aihepiirit ovat seurannassa tarkasti, ja siitä onkin varmasti hyötyä nuorisojärjestö- ja puoluetyölle.

–  Seurailen, mitä tapahtuu ilmasto- ja ympäristöaktivismissa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kamppailuissa. Omalla alallani seksityöläisten ammattiliittoa ollaan vasta synnyttämässä, ja siinä olen mukana voimavarojeni mukaan.

Tapanainen on puhunut paljon myös nuorten mielenterveyspalveluiden puolesta. Omakohtaista kokemusta on masennuksesta ja post-traumaattisesta stressistä. Hän on kirjoittanut aiheesta Tiedonantajan kolumneissa ja Tampereen SKP:n paikallislehdessä, Näköalassa. Nuorten tarve mielenterveyspalveluille on lisääntynyt huomattavasti.

– Kommunistinuorten mielestä tähän tarpeeseen tulee vastata turvaamalla nuorille omia väyliä hoitoon hakeutumiseen. Maksuttomiin mielenterveyspalveluihin pääsyä ilman lähetettä on helpotettava ja terapiatakuu on toteutettava koko maassa kaikenikäisille.

Järjestön mielestä äärimmäisen tärkeää on myös lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia mahdollisimman paikallisella tasolla.

Kommunistinuorten mielestä vastaukset nuorten pahoinvoinnin purkamiseen ja solidaarisemman yhteiskunnan rakentamiseen löytyvät sekä paikalliselta että valtakunnalliselta tasolta. Kaikki aidosti toimivat teot vaativat kuitenkin nykyisten kapitalististen rakenteiden hylkäämistä, jotta porvarillisesta toimimattomuuden ilmapiiristä päästään irti – tekemään näkyvää hyvinvoinnin politiikkaa. Nuorisojärjestön vaihtoehto on demokratia, solidaarisuus ja sosialismi!

(Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.)

– Kommunistinuoret ainoana poliittisena nuorisojärjestönä myös toimii järjestelmän muuttamisen eteen, Bex Tapanainen kertoo. Kuva: Emma Grönqvist

 

UUSI PUHEENJOHTAJA on pohtinut kommunistinuorten toiminnan monipuolistamista.

– Kun minua kysyttiin nuorten mahdolliseksi puheenjohtajaksi, mietin aluksi että onko mielenterveyteni oikealla tolalla ja osaaminen tarvittavalla tasolla. Mutta kun totesin, että ne on ok, niin seuraavaksi mietin, mitä voisin tuoda kommunistinuorten toimintaan.

Pientä päivitystä toimintaan onkin jo luvassa.

– Haluaisin, että meistä näkyisi ulospäin rennompi kuva kuin nyt. Sosiaalisessa mediassa ollaan oltu hyvin esillä, mutta siellä toimimista täytyy myös päivittää. Tarvitaan monipuolisempaa sisältöä ja henkilöiden esillä olemista laajemmin.
Tapanaisen mielestä kommunistinuorista on tehtävä ”mediaseksikkäämpi”.

– Toiminnassa on oltava myös esim. illanviettoja, on oltava nuorisojärjestö, josta nuoret kiinnostuvat. Meillä on jo paljon erilaisia tovereita, ja tätä täytyisi korostaa vielä enemmän. Jäseniltä täytyy kysyä, mitä he haluaisivat meiltä ja mitä erityiskiinnostuksia heillä on. Matalan kynnyksen toimintaa on oltava paljon.

Kommunistinuoret eroavat selkeästi muista poliittisista nuorisojärjestöistä ja mukana on hyvin värikästä porukkaa.

– Järjestön hallituksessa on paljon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja mielenkiinnon kohteet jokaisella on erilaisia, kertoo Tapanainen.

 Äärimmäisen tärkeää on myös lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia mahdollisimman paikallisella tasolla.

Nuorisojärjestöistä kommunistinuoret ovat ainoita, jotka katsovat yhteiskunnan muuttamista pitkälle tulevaisuuteen ja puhuvat myös järjestelmän vaihtamisesta, vallankumouksesta.

– Kommunistinuoret ainoana poliittisena nuorisojärjestönä myös toimii järjestelmän muuttamisen eteen. Me sekä puhumme vallankumouksesta, että olemme valmiita toimimaan sen eteen.

Myös rasismin vastustaminen näkyy kommunistinuorten toiminnassa. Järjestö on sanonut, että Suomessa ja maailmalla ollaan kaukana syrjinnän ja rasismin lopullisesta kitkemisestä. Tämän nopeuttamiseksi tarvitaan sekä nopeita pienempiä toimenpiteitä että systeemin juuriin meneviä rakenteellisia muutoksia. Ison muutoksen on myös tapahduttava ihmisten ajattelutavassa, jonka kilpailuviettiä ja individualismia kapitalistinen järjestelmä haluaa ruokkia.

Kommunistinuorten mielestä kieli- ja etniset vähemmistöt joutuvat kokemaan näkyvää, rakenteellista ja piilossakin olevaa niin sanottua arkipäiväistä rasismia. Ihonvärin perusteella tehtävä syrjintä, viharikokset ja väkivalta ovat todellisia ilmiöitä, joita vastaan on toimittava tarmokkaasti. Poliisien ja viranomaisten toimesta tapahtuu myös etnistä profilointia, jonka vuoksi poliisiorganisaation ja instituutioiden sisällä on tehtävä voimakasta muutostyötä ja riippumattomia tarkastuksia.

Avoin ja härski rasismi venäläisiä kohtaan on lisääntynyt Suomessakin, vaikka venäläinen työväenluokka ei ole vastuussa maata hallitsevan eliitin rikoksista ja sotaisista hyökkäyksistä. Ylen tekemä rasismia ja fasismia normalisoivan ohjelman julkaisu, vielä kaiken lisäksi rasisminvastaisella viikolla, oli järkyttävää toimintaa julkiselta palvelulta. Ohjelman perusteluissa Yle venyttää dialogi-argumenttia vaarallisesti sellaisiin porukoihin, jotka haluavat itse tämän dialogin kieltää, sanottiin kommunistinuorista keväällä.


SUOMEN NATO-JÄSENYYTEEN kommunistinuoret ovat ottaneet tiukan kielteisen kannan.

– Pari vuotta sitten jos olisit kysynyt lähes keneltä tahansa, ei Naton kannatusta olisi herunut, sanoo uusi puheenjohtaja.

Tapanaisen mielestä keskustelut Natoon liittymisestä pakottavat valitsemaan puolen, ennen kuin edes tiedetään, mistä tapellaan.

– Minulla on kavereita tällä hetkellä armeijassa, joita pelotellaan siellä. Kuinka nopeasti heitä lähetetään USA:n sotiin maailmalla? Haluaisin pitää ennemmin kaverit täällä, enkä muiden maiden sodissa.

Tapanainen myös kysyy, haluaisitko sinä, että sinun lapset, lapsenlapset tai sisarukset lähtevät uhraamaan henkensä jenkkien puolesta?

– Minun sukupolvelleni on mainostettu, että sotien aika on ohi, se on historian asia. Ei kukaan meidän sukupolvesta ole varautunut tilanteeseen, jossa kysytään, oletko kohta taistelukentällä toisia ihmisiä vastaan?

Militaristinen retoriikka ja politiikka lisääntyy Suomessakin. Se on voimistunut viimeisinä vuosina ja kierroksia on lisännyt Ukrainan tilanteen eskaloituminen. Kommunistinuoret muistuttavat, että asevaraisuuteen perustuva turvallisuus on kuoleman tie. Nuorten mielestä Suomen ei pidä lähteä sotien osapuoleksi eikä lietsoa sotauhoa, vaan toimia rauhanliikkeitä ja kansalaisyhteiskuntaa tukien meillä, Venäjällä ja Ukrainassa sekä edistää dialogia kohti rauhaa. Lisäksi yhteistyösuhteet ympäri maailmaa on pystyttävä rakentamaan uudestaan, sillä globaalit kriisit, kuten ympäristökriisi, vaativat koko maailman ponnisteluja.

Kommunistinuoret ottivat vuosikokouksessaan selvän kannan: Suomen ei pidä liittyä Natoon. Nuorisojärjestö myös tuomitsi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan

– Olemmeko me ihmisiä, jotka sotivat? Vai olemmeko me ihmisiä, jotka keskustelevat ja ovat järkeviä, päättää Tapanainen kysyen. 

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Kotimaa