STEAn rahoituksen lopettaminen vammaisten ja ikäihmisten syrjäytymistä ehkäisevien kurssien osalta tyrmistyttää

02.02.2022 - 14:15
(updated: 21.02.2022 - 18:09)
Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton perinteisiä Vammaiskulttuuripäiviä vietettiin Vähäjärven lomakodilla vuonna 2019. Kuva TSIL

STEAn (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) päätös lakkauttaa kokonaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton avustaminen kesäkuun loppuun 2022 mennessä, lopettaa mahdollisuuden jatkaa liiton kehittämiä vammaisten ja ikäihmisten syrjäytymisen ehkäisykursseja (IKMO= Ikääntyneet ja monivammaiset syrjäytymistä ehkäisemässä) nykyisellä rahoitusmallilla.

– Olisin vastuulliselta valtiolliselta toimijalta odottanut vähintään vuoden valmistautumisaikaa uudelleen järjestelyihin soteuudistuksen kynnyksellä, toteaa eläkkeellä oleva pitkän linjan kuntoutusylilääkäri ja liiton puheenjohtaja Antti Holopainen.

IKMO-kurssit ovat olleen viiden päivän kursseja, joiden avulla liitto on vuosikymmeniä pitänyt yllä paikallisyhdistystensä kautta toimijaverkostoja eri puolilla Suomea. Kurssin käyneet vetävät paikallistasolla kerhoja, jotka kokoontuvat säännöllisesti kuulemaan tuoretta tietoa vammais- ja sotelainsäädännön sekä sosiaaliturvan muutoksista toimien samalla ikääntyvien vammaisten yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä ylläpitävinä verkostoina. Monet kurssin käyneet toimivat myös vertaistukihenkilöinä KELAN, sosiaali- ja terveystoimen palvelujen suuntaan auttaen asiakassuhteiden muodostumisessa nopeaa vauhtia digitalisoituvassa maailmassa.

– Kursseille on viime vuosina osallistunut kasvava määrä kurssilaisia jopa 100–125 henkilöä vuodessa. Pääsyä kursseille on jouduttu säännöstelemään kasvaneen kiinnostuksen vuoksi. Kurssien vaikutus moninkertaistuu paikallisella tasolla paikallisen kerho- ja vaikuttamistoiminnan kautta, liitosta kerrotaan.

Pientä eläkettä, asumistukea ja muita sosiaalitukia saavien kurssin omavastuu on ollut 50 euroa, loput on rahoitettu STEAn tuella. Omavastuuta nostettiin vuoden 2022 vaihteessa 80 euroon, sillä kurssien todelliset tuotantokustannukset ovat olleet pitkään korkeampia kuin STEAn tuki ja omavastuu. STEAn tuella voinemme järjestää ainoastaan yhden kurssin alkuvuodesta.

– Kurssien sisältöä on viime vuosina aktiivisesti kehitetty, joka lienee osasyy kasvaneelle kiinnostukselle. Toinen syy kiinnostuksen kasvulle on nopeasti kasvaneiden tukea tarvitsevien ikääntyvien monivammaisten määrä, liitosta kerrotaan.

– On selvää, että kehittämämme vapaaehtoistoimintaan pitkälle perustuvan ja edullisen syrjäytymistä ehkäisevän toimintaverkoston palvelut olisi tullut olla saatavilla vuosia, ellei vuosikymmeniä sitten myös ostopalveluina. Niin selvää on ollut tämänkaltaisten järjestölähtöisten tukipalvelujen tarpeen kasvu.

Tästä johtuen TSIL aikoo jatkaa kursseja ostopalvelutoimintana sen jälkeen, kun STEAn tuki loppuu.

Aluevaaleissa kaikkien puolueiden menestyneet ehdokkaat vaativat järjestöjä talkoisiin ehkäisemään vammais- ja ikäsyrjintää.

– Maksusitoumuksia palveluihin myöntävien näkökulmasta 500 euron maksusitoumus viisipäiväiselle kurssille täysihoidolla ja kurssiohjelmalla, on pieni raha vammais- ja ikäsyrjintää lievittämään, sanoo Holopainen.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Kotimaa