Suomen kommunistinen puolue julkaisi uuden puolueohjelmansa

02.07.2022 - 14:00
(updated: 01.08.2022 - 15:54)
SKP katukampanjoi keväällä Tampereen Hämeenpuistossa vapun jälkeen 2. toukokuuta. Kuva Emma Grönqvist

Suomen kommunistinen puolue on julkaissut uuden puolueohjelmansa.

– Ohjelmassa tehdään uusia arvioita yhteiskunnan ja maailman kehityksestä, jonka pohjalta kommunistisen puolueen poliittiset linjaukset määrittyvät. Ohjelma ei ole vain kuvaus eettisistä ihanteista ja lista poliittisia tavoitteita, vaan se kertoo myös, miten SKP pyrkii nykytilanteesta kohti sosialismia, millaista yhteistyötä puolue pyrkii rakentamaan ja mikä on puolueen rooli, puolue kertoo.

SKP:n  mukaan uuden ohjelman tarve on noussut viime vuosikymmenien yhteiskunnallisista muutoksista ja luokkataistelun kokemuksista meillä ja kansainvälisesti.

– Dramaattisin muutos on ympäristökriisi. Koskaan ennen ihmiskunta ei ole pystynyt mullistamaan ilmakehän, valtamerten ja luonnon tasapainoa koko maapallon mitassa. SKP:n uusi ohjelma analysoi ilmastonmuutosta, luontokatoa ja luonnonvarojen ylikulutusta, joiden juuret ovat kapitalismin tarpeessa jatkuvaan määrälliseen kasvuun, jossa pääoman arvonlisäys sivuuttaa muut arvot.

Toinen suuri muutos, jota ohjelmassa arvioidaan, koskee kansainvälisiä voimasuhteita.

– Yhdysvaltojen hegemonia on heikentymässä ja Aasian, erityisesti Kiinan vaikutus kasvaa. Samaan asiaan liittyy imperialismin taipumus aggressiivisuuteen, militarismi ja uusi kylmä sota, jota USA puuhaa Kiinaa ja Venäjää vastaan. Samalla SKP arvioi EU:n liittovaltiokehitystä, sen ristiriitoja ja Suomen asemaa EU:n reuna-alueena, jota on kytketty tiiviimmin Yhdysvaltojen ja Naton sotilaalliseen toimintaan.

Luonnoksen toisessa pääluvussa arvioidaan kapitalismin kehityksen uuden vaiheen vaikutuksia Suomen kehitykseen, uusliberalistisen politiikan tuhoisia vaikutuksia sekä oikeiston ja äärioikeiston voimistumista. Työelämän ja luokkarakenteiden muutoksista seuraa haasteita koko työväenliikkeelle.

Ohjelmasta käy ilmi SKP:n rooli radikaalin muutoksen puolueena ja samalla pyrkimys laajaan suurpääomanvastaiseen yhteistyöhön. Puolue kutsuu yhteisrintamaan kaikkia, jotka haluavat todellisia päätöksiä ilmaston lämpenemisen jarruttamiseksi, ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja puolustamaan ihmisten oikeutta järjestäytyä ja taistella parempien työehtojen, palkan ja työväen taisteluilla saavutetun hyvinvointivaltion puolesta.

– Me kommunistit luotamme ihmiseen. Luotamme ihmisten kykyyn ratkoa ongelmia, tehdä yhteistyötä, rakastaa ja luoda uutta. Tieto ja tietoisuus monista ongelmista on lisääntynyt. Ymmärrämme, että maailma ei ole parannettavissa vain hyvällä tahdolla. Ongelmien poistamiseksi tarvitaan rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia, suunnitelmallista toimintaa ja - kuten kokemus osoittaa – ankaraa kamppailua ja luokkataistelua oikeistolaisia voimia, suuren rahan valtaa ja kapitalismia vastaan, sanotaan ohjelman alkupäässä.

Uusi puolueohjelma hyväksyttiin SKP:n edustajakokouksessa kesäkuussa. Kokouksen poliittiset asiakirjat on jo myös julkaistu; Ympäristökriisi vaatii pikaisia ratkaisuja, Maailma tarvitsee rauhaa ja rauha sen rakentajia ja Näkyvät, kuuluvat, vaikuttavat nuoret -asiakirjat on luettavissa nettisivuilla. Kannanottona edustajakokouksessa hyväksyttiin Palkkaus ja työolot kuntoon työväenliikkeen yhteisvoimin.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Kotimaa