Asukkaat sivuutetaan, vaihtoehtoja ei selvitetä

15.12.2006 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 46/2006.

Asukkaiden mielipiteiden sivuuttaminen ja vaihtoehtojen selvittämättä jättäminen näyttää olevan Helsingin kaupunkisuunnittelussa pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Tästä saatiin taas uusia esimerkkejä, kun Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona Pasilan konepaja-alueen asemakaavan muuttamisesta ja Hanasaaren A-voimalaitoksen purkamisesta.


Itä-Pasilan ja Alppiharjun väliin sijoittuvan konepaja-alueen kärkeen suunniteltiin alun perin kuusikerroksista rakentamista. Sittemmin kerrosluku nostettiin kuitenkin jopa 15 kerrokseen, vaikka alueen asukkaat olivat selvästi sitä vastaan.


Korkeaa rakentamista perusteltiin valtuustolle tehdyssä esityksessä kaupunkikuvallisen maamerkin ja toimistotilojen tarpeella. Kuitenkin aivan viereen, Keski-Pasilaan ollaan kaavoittamassa isoa aluetta valtaosin toimistotiloiksi ja monia korkeita tornitaloja.
Asukkaiden sivuuttamisen maamerkkiHelsingin kaupunkikuva on perinteisesti ollut suhteellisen matala. Täällä ei ole puutetta tonttimaasta eikä sellaisia ihmismääriä, että pitäisi rakentaa korkeita torneja. Suhteellisen matalaa rakentamista puoltavat myös luonnonolosuhteet, täällä ei ole muutenkaan liikaa auringonvaloa, totesi SKP:n ja asukaslistan Yrjö Hakanen valtuustossa.


Hän tuki Alppila Seuran, Pasila Seuran, Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton ja paikallisten asukkaiden esitystä matalammasta rakentamisesta muistuttaen, että Helsinkiin on tulossa lähivuosina poikkeuksellisen paljon lisää tonttimaata.


– Mitä virkaa on asukkaiden osallistumisella ja kuulemisella, jos ehdotuksen kerrosmäärää nostetaan sen jälkeen yli kaksinkertaiseksi, vaikka tiedetään asukkaiden vastustavan sitä, kysyi Hakanen.


– Helsinkiin ei tarvita lisää maamerkkejä siitä, miten asukkaat on sivuutettu kaupunkisuunnittelussa.


Hakanen teki vihreiden Abdulla Zahran kannattamana asukasyhdistysten kannan mukaisen vastaesityksen, jonka mukaan tontin rakennusoikeutta ja rakennusten korkeutta olisi vähennetty. Valtuusto päätti kuitenkin äänin 77 – 3 hyväksyä ylikorkean, 15-kerroksisen toimistotalon rakentamisen sallivan kaavamuutoksen.
Hanasaaren A-voimala puretaanHelsinki suunnittelee Sörnäisten rantaan uutta noin 15 000 asukkaan asuinaluetta. Alueella sijaitsee muun muassa 1960-luvulla rakennettu Hanasaaren A-voimala, jonka kaupungin johto haluaa purkaa.


Tekniselle lautakunnalle on selvitetty ratkaisuun liittyviä energiahuoltoa koskevia vaihtoehtoja. Sen sijaan kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole selvittänyt lainkaan vaihtoehtoja voimalan purkamiselle.


SKP:n ja asukaslistan ryhmä ei ottanut lopullista kantaa voimalan kohtaloon, mutta oli sitä mieltä, että päätöksenteon pohjaksi pitää selvittää myös vaihtoehtoja.


– Kyse on kalliista hankkeesta, jolle tulee hintaa toista sataa miljoonaa euroa. Jo tästä syystä vaihtoehtojen selvittämisen olisi pitänyt kiinnostaa, totesi Yrjö Hakanen.


Paavo Arhinmäkiteki Hakasen kannattamana esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään myös mahdollisuus voimalaitoksen uusiokäytöstä esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Myös Osku Pajamäki (sd) ja Kimmo Helistö (vihr) tekivät samansuuntaiset palautusesitykset. Valtuuston enemmistö päätti kuitenkin äänin 52 – 31 hyväksyä purkamisen.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli