Kiistaa kuntahankkeen puitelaista

31.03.2006 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 13/2006.

Kunta- ja palvelurakennehanketta ministeri Hannes Mannisen johdolla valmisteleva ryhmä aikoo saada jo huhtikuun aikana valmiiksi ehdotuksen puitelaiksi hankkeen toimeenpanosta. Sen jälkeen hallitus käsittelee ehdotuksen ja tuo sen eduskuntaan kesäkuussa.


– Hanketta ajetaan läpi kovalla kiireellä ennen vaaleja, koska kansalaisille ei haluta antaa sanavaltaa hankkeessa, josta uhkaa tulla 2000-luvun alun suuri kilpailuttamis- ja yksityistämisohjelma.


Näin arvioi SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen puitelain valmistelua Kuntapamfletin julkistamistilaisuudessa tiistaina Pressiklubilla.


– Jotta kansalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa kunta- ja palvelurakenteiden muutokseen, on järjestettävä kunnissa asukkaiden kuulemistilaisuudet ja tehtävä puitelakia koskevat ratkaisut vasta vaalien jälkeen. Kuntaliitoksista on järjestettävä kunnalliset kansanäänestykset, esitti Hakanen.
Kilpailuttaminen tulossa puitelakiin?Mannisen työryhmässä tällä viikolla käsittelyssä olleen luonnoksen mukaan puitelakiin kunta- ja palvelurakennehankkeen suunnittelusta ja toimeenpanosta on tulossa kuntien yhdistämiseen tähtäävien pykälien lisäksi säädöksiä sosiaali- ja terveyspiireistä.


Suuri osa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista siirrettäisiin näille piireille, joita muodostettaisiin koko maahan vain 15 – 20. Niissä tilaajat ja tuottajat erotettaisiin toisistaan kilpailuttamista varten.


Kuntaliitokset toteutettaisiin esityksen mukaan vapaaehtoiselta pohjalta.


– Sosiaali- ja terveyspiirien tuotantoyksiköt olisivat ensi alkuun liikelaitoksia, mutta epäilemättä pitkässä juoksussa tuottajat ovat yhä enemmän yksityisiä, suuria palveluyrityksiä, arvioi pamfletin kirjoittajiin niin ikään lukeutuva tamperelainen SKP:n kaupunginvaltuutettu Jari Heinonen.


– Piirimalli on luultavasti jonkinlainen välivaihe kuntaliitoksia odoteltaessa tai aluekuntahankkeeseen valmistauduttaessa.


Heinonen ihmetteli, miksi SDP, Vasemmistoliitto ja vihreät ovat mukana valmistelemassa hanketta, joka tähtää laajentuvan kilpailuttamisen, tilaaja-tuottaja –mallien ja ulkoistamisen kautta julkisten palvelujen yksityistämiseen.


Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Olli Savela varoitti valtiovarainministeri Eero Heinäluoman esittämän kuntaveromallin voivan johtaa kohti tasaveroa.
Rakel Hiltunen puolusti hankettaSDP:n edustajana kunta- ja palvelurakennehankeryhmään kuuluva kansanedustaja Rakel Hiltunen puolusti pamfletin julkistamistilaisuudessa puitelain valmisteluja. Hän ilmoitti kuitenkin vastustavansa tilaaja-tuottaja –mallin kirjaamista puitelakiin.


Kuntapamflettia Hiltunen piti hyvin ajan tasalla olevana, ammattitaitoisena ja tärkeänä arviona kunnallisten palvelujen ohentumisesta ja eriarvoistumisesta. Hänen mielestään kunta- ja palvelurakenteiden uudistusta tarvitaan juuri tämän eriarvoistumisen torjumiseksi. Kaikkia hyvinvointipalveluja ei kuitenkaan voi tuotteistaa.


Myös julkistamistilaisuuden toinen pamfletin kommentoija, Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen piti kirjan ansiona sitä, että se nostaa esiin uudistukseen liittyviä riskejä, kuten sen jos kuntalaiset nähdään vain asiakkaina.


Majoinen näki uhkien nousevan ennen muuta kuntien toimintaympäristön muutoksista, kuten globalisaatiosta, ei vain uusliberalismista. Hänen mielestään pitäisi pureutua enemmän kuntatyyppien erilaisuuteen ja arvioida kuntakokoa myös palvelujen haavoittuvuuden kannalta.


Majoinen oli samaa mieltä Hiltusen kanssa siitä, että tilaaja-tuottaja –toimintatavasta ei pidä ottaa velvoitetta puitelakiin.
Pamfletissa vaihtoehtoinen linjausYrjö Hakanen tiivisti Kuntapamfletissa esitetyt vaihtoehtoiset linjaukset neljään pääkohtaan:


– Palvelujen keskittämisen ja kilpailuttamisen sijasta on lähtökohdaksi otettava lähipalvelujen turvaaminen ja peruspalvelujen tuottaminen pääsääntöisesti kuntien omana toimintana.


– Kunnissa on lopetettava lyhytnäköinen "säästämin en" ja kilpailutus työntekijöiden kustannuksella.


– Kuntien rahoitukseen on tehtävä rakennemuutos palauttamalla kunnilta leikatut valtionosuudet, muuttamalla kunnallisvero progressiiviseksi ja saattamalla myös pääomatulot kunnallisveron piiriin.


– Päätösvallan keskittämisen sijasta on kehitettävä osallistuvaa ja lähidemokratiaa. Sekava seutu-, maakunta- ja lääninhallinto on koottava yhtenäiseksi maakuntahallinnoksi, jolle valitaan kunnallisvaalien yhteydessä maakuntavaltuustot. Kuntien itsehallintoa ei saa kaventaa säätämällä puitelailla pakkoa kilpailuttamiseen tai kuntien yhdistämiseen. (TA)* * *


Kuntapamflettia saa 15 euron hintaan Tiedonantajan toimistosta ja SKP:n piirijärjestöistä.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli