Oikeiston hegemoniaa haastamaan

08.01.2010 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 1/8.1.2010

Suomen kommunistisen puolueen toukokuisen edustajakokousvalmistelujen tärkeä kysymys on se, miten kommunistit ja koko vasemmisto yhdessä haastaa vallalla olevan oikeistolaisen hegemonian, sanoo SKP:n pääsihteeri Arto Viitaniemi.


Viitaniemen mukaan kysymys kulminoituu muutamaan keskeiseen tärkeään ideologian ja politiikan alueeseen, jotka liittyvät yhteiskunnan perusrakenteisiin ja päävirtauksiin.


– Tällaisia isoja asioita ovat politiikan alueella muun muassa kysymykset tulonjaosta työn ja pääoman välillä, julkisten palvelujen kohtalo, demokratia ja ihmisten vaikutusmahdollisuudet, sota ja rauha, ympäristö ja ilmastonmuutos. Nämä kysymykset ovat kärjistyneet kapitalismin syvän kriisin myötä, joka ei suinkaan ole vielä ohi, vaan runtelee yhteiskuntaa työttömyyden kasvaessa ja myös siksi, että kapitalistit pyrkivät maksattamaan kriisin laskut työntekijöillä.
Muutoksen analyysin paikkaArto Viitaniemen mielestä nyt tarvitaan myös analyysia työväenluokasta ja tuotantorakenteen muutoksista, työelämän uusista virtauksista ja työn luonteen muutoksista.


– Tämä on tarpeen jotta voimme nähdä paremmin ne mahdollisuudet, joita on olemassa joukkoliikkeen, kansalasistoiminnan so. luokkataistelun kehittämiselle nykyisissä oloissa


Meneillään oleva kapitalismin kriisi nostaa väistämättä myös tarpeen käydä keskustelua laajemminkin toisenlaisesta yhteiskuntakehityksestä - sosialismista ja sen edellytyksistä. Tämähän on keskustelua, jota SKP on lähes ainoana Suomessa ylläpitänyt koko olemassa olonsa ajan ja joka on viime vuosina alkanut kiinnostaa myös yhä laajempia piirejä.
Uudet toimintamuodot ja välineetEdustajakokousvalmisteluissa on Arto Viitaniemen mukaan tarpeen ottaa kriittiseen käsittelyyn myös toimintatavat ja tarkastella niitä siinä valossa, miten hyvin ne soveltuvat muuttuneisiin toimintaolosuhteisiin.


– Sellaiset tekijät kuten tietotekniikan, internetin tulo laajasti paitsi työvälineeksi myös kansalaisliikkeiden tärkeäksi tiedonvälityksen ja organisoinnin välineeksi, on välttämätöntä ottaa huomioon tarkasteltaessa myös puolueen toiminnan kehittämistä, pohtii Viitaniemi.


Työväenliikkeen yhteistoiminnalle on syntynyt uusia edellytyksiä ja mahdollisuuksia ennen muuta kuntatasolla ja julkisten palvelujen puolustustaistelun ja niiden kehittämisen puolesta käytävän kamppailun yhteydessä.


– SKP:n edustajakokokousvalmisteluihin on syytä tuoda se myönteinen kokemus, jota tällä alueella on jo olemassa, mutta ennen muuta siksi, että voitaisiin muovata yhteisiä johtopäätöksiä tällaisen toiminnan jatkamiseksi ja laajentamiseksi, sanoo Arto Viitaniemi. (TA)

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli