Kommunistit katsovat kurjuutta kauemmaksi

08.05.2015 - 18:18
(updated: 16.10.2015 - 10:39)

Tänä vappuna liehuvien punaisten lippujen seassa näkyi nyrkkiin puristettuja tiikerin tassuja – taiteilija Jani Leinosen suunnittelemaa vappujulistetta, jossa modernit mainosmaailman mielikuvat yhdistyivät hyvin perinteikkääseen työväenliikkeen tunnukseen.
– Täällä SKP:n radikaalilla vappulavalla on vaadittava irtaantumista demokratiaa kaventavista, militarismia kasvattavista ja muukalaisvihamielisyyttä sekä epätasa-arvoa lisäävistä rakenteista ja sopimuksista. Siksi – Irti porvareista, tiivisti SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen Helsingissä Tokoinrannan vappujuhlassa.

Vaalitunnuksen nosti esiin myös pääsihteeri Heikki Ketoharju puheessaan Pirkanmaalla.
– Vasemmistolainen työväenliike on aina ollut olemassa omilla ehdoillaan ja menestynyt tekemällä omaa politiikkaansa. Siksihän Forssan kokouksessa aikoinaan tunnukseksi otettiin juuri ”Irti porvareista”. Haluttiin korostaa omaa politiikkaa ja omaa tapaa tehdä – haluttiin järjestää oma työväenliike ja päättää asioista itsenäisesti. Siis: haluttiin olla poliittinen voima. Tekijä ja toimija, joka on omalakinen, eikä alisteinen kenellekään muulle, Ketoharju sanoi.
– Kun porvarimedia jahtaa sukellusveneitä Itämerellä, on meidän muistutettava tosiasioista: että asemäärärahojen korotukset ovat pois kaikista köyhimmiltä ja heikoimmilta. Kun joku yrittää puhua byrokratian karsimisesta, on meidän vaadittava työehtojen noudattamista, palkan korottamista ja työn tasaisempaa jakamista.

Irti porvarikäsitteistä

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen piti juhlapuheen Helsingissä Pakilan työväentalon vappulounaalla. Lähes satavuotias talo toimii nykyään myös nuorisotalona, jota kuitenkin nyt uhkaa lopettaminen.
– Lopettamista perustellaan ”säästöillä”, Hakanen kertoi puheessaan. – Ikään kuin lasten ja nuorten hyvinvoinnista leikkaaminen olisi säästämistä. Eikö mitään ole opittu siitä, miten kalliiksi ovat tulleet 90-luvun laman hoitamisessa tehdyt leikkaukset?
– Nuorisotalojen ja muiden palvelujen leikkaamiseen ei ole mitään taloudellista pakkoa. Julkisia palveluja karsitaan, jotta kokoomusjohtajien kavereille kauppakamarilla syntyy lisää bisnestä ja voittoja. Samalla kasvaneita voittoja ohjataan keinotteluun rahoitusmarkkinoilla sen sijaan, että rahaa ohjattaisiin reaaliseen talouteen, jossa työllä luodaan hyvinvointia.
Hakasen mukaan vasemmistolla on mahdollisuus tarjota vaihtoehto markkinaideologialle, jossa ihmisten perusoikeudet on alistettu kapitalistiselle voitontavoittelulle. 

– Mutta se ei onnistu, jos vasemmisto nojaa samoihin ajatusmalleihin ja käsitteisiin kuin pankkien ekonomistit, valtiovarainministeriön johtavat virkamiehet ja EU-komissaarit. Jos myös vasemmisto tarkastelee asioita ”kilpailukyvyn” ja ”kestävyysvajeen” kaltaisin käsittein, on vaihtoehdot suljettu ulos jo lähtökohdissa. Vasemmisto voi tarjota vaihtoehdon tuomalla keskusteluun mahdollisuudet luoda työllä uutta arvoa ja jaettavaa, tulojen ja varallisuuden oikeudenmukaisemmasta jakamisesta, rahoitusmarkkinoiden ylivallan murtamisesta.  

Mallia villatehtaan rohkeista naisista

Monissa vappupuheissa korostettiin sitä, kuinka työn tuottavuus on kasvanut, mutta työt ja tulot jakautuvat yhä epätasaisemmin.
– Tänä vuonna, samaan aikaan kun Katainen, Stubb ja nyt Sipilä kertovat mahdottomasta tilanteesta, kurjuudesta jossa meillä ei ole varaa vastata kansalaisten peruspalveluista, jakavat suuret yritykset porvaripolitiikan tuloksena 10 miljoonan osinkopotin, JP Väisänen kertoi.
– Kapitalistien pelikentällä on tänään rahaa enemmän kuin koskaan. Nyt tarvitaan kykyä nähdä näiden kapitalismin karmeiden kalkkiviivojen yli kurjuutta kauemmaksi. On kommunistien tehtävä vaatia toisenlaista tulojakoa. On oltava työmiehen ja työnaisen puolella. On vaadittava työn jakamista ja työajan lyhentämistä ansiotasoa alentamatta. Aloite kuusituntisesta työpäivästä konkretisoi luokkataistelun ja voisi toimia laajemmin koko vasemmistoa kokoavana aloitteena, Väisänen esitti.

Hyvinkäällä Vappu on naisen nimi -tilaisuudessa puhunut Iida Ylönen muistutti, että työajan lyhentämisestä puhuttiin myös vuonna 1917. Tuolloin Hyvinkäällä villatehtaan työntekijät ottivat kahdeksan tunnin työpäivän oma-aloitteisesti käyttöön marssimalla vappuaattona ulos tehtaan porteista työväentalolle.
– Pienempien työpaikkojen työläiset seurasivat esimerkkiä. Paljon puhuttiin siitä, kuinka kahdeksan tunnin työpäivä romuttaa yhteiskunnan, mutta todistettavasti näin ei käynyt, Ylönen kertoi.

Tänä päivänä Suomessa on merkittävä työllisyysongelma ja työttömiä kohdellaan toisen luokan kansalaisina, heitä heitellään luukulta toiselle ja syyllistetään omasta tilanteestaan. Ylösen mukaan työtä olisi jaettava useammalle tekijälle, jolloin hyvinvointi ja jaksaminen myös jakaantuisivat.
– Viime vuosikymmeninä on heikennetty pienituloisten asemaa vedoten yhteiseen hyvään, siihen, että jokaisen on osallistuttava yhteisiin säästötalkoisiin. On jätetty huomiotta, että meillä on paljon varallisuutta, joka jakaantuu hyvin epätasaisesti. Vedotaan nyt yhteiseen hyvään ja jaetaan varat tasaisemmin. Tavalliset ihmiset ovat joustaneet yhteisen hyvän eteen tarpeeksi, nyt on suurpääoman vuoro, Ylönen sanoi ja kehotti:
– On siis aika ottaa esimerkkiä noista villatehtaan rohkeista naisista, ja käydä eespäin!

Takaisin rauhan tielle

Vappupuheissa näkyi huoli kiihtyvästä sodanlietsonnasta ja uhkakuvien maalailusta.
– Ilmapiiri Euroopassa on huolestuttava, voimapolitiikka ja asevarustelu mainitaan uutisissa usein. Ihmisten mieliin hiipii pelko ja epävarmuus tulevaisuudesta, jossa aseellisen selkkauksen uhka on selvästi havaittavissa. Sodan syttyminen on estettävä, sanoi Mervi Grönfors Tampereella.
Hän nosti esiin vaatimuksen Naton ja Venäjän välisestä konfliktien ratkaisemiseen pyrkivästä huippukokouksesta, jonka Suomen tulisi kutsua koolle. 40 vuotta sitten Helsingissä pidettiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi, ja nyt olisi aika palata rauhan ja yhteistyön tielle.

Varatuomari Arjo Suonperä muistutti puheessaan Espoossa Matinkylän pirtillä ”vanhasta historiallisesta totuudesta”:
– Kun kapitalistinen järjestelmä ei kykene antamaan työtä ja toimeentuloa kansalle, vaan syntyy massatyöttömyyttä ja pulaa kaikesta, ratkaisukeinona on helposti sota, joka kääntää huomiota pois sisä- ja talouspoliittisista ongelmista ja ennen kaikkea antaa lisää ja keskittää valtaa hallitsevalle eliitille. Tällöin on helpompaa pitää kurissa myös niskuroiva ammattiyhdistysliike ja sen työehtosopimuksetkin. 

JP Väisänen totesi, että tänään joukkomittaisesti haetaan pakolaisista, maahanmuuttajista ja valtaväestöstä poikkeavista ihmisistä syypäitä yhteisten rahojen riittämättömyyteen tai suomalaiseen köyhyyteen.
– Kapitalistit ovat tyytyväisiä silloin, kun ne saavat köyhät tappelemaan keskenään, kun ne saavat kansat toisiaan vastaan ja kun rakenteissa olevaa vääryyttä ja riistoa ei osata konkretisoida ja paljastaa. Kapitalistit ovat tyytyväisiä kun suurpääoman edustajat voittavat leikkauspoliittisilla ohjelmillaan vaalit ja vaihtoehto saadaan marginaaliin. Kapitalistit ovat tyytyväisiä, kun demokratia tarkoittaa rahan valtaa.

Saga Simoselle tavallinen ja yksinkertainenkin arkipäivän politiikka on työväen protestiliikkeen pohja ja sen inspiraation lähde.
– Teen kaikkeni osaltani, ettei poliittinen turhautuminen purkautuisi populismina tai uusfasismina, Simonen korosti puheessaan Jyväskylässä.
Heikki Ketoharju totesi, että SKP halutaan usein esittää pystyyn kuolleena menneisyyden maailman liikkeenä ja toimintana.
– Mutta alistummeko siihen? Emme tietenkään!
– Mikä on pystyyn kuollut liike ja ajattelu, ellei juuri sokea markkinausko, ja puhtaasti ideologinen, faktoista välittämätön yhteisesti hoidetun talouden ja demokratian halveksunta? Mikä on aikansa elänyttä, ellei asemäärärahojen korotusten ja Nato-jäsenyyden vaatiminen, sotaan ja viholliskuviin pohjaavan kansainvälisen politiikan kannattaminen? Mikä on menneen maailman liike, ellei ihmisiä eriarvoisesti kohteleva, kotiin, uskontoon ja isänmaahan turvaava oikeistolaisuus?

Yhteistyöllä suunta vasempaan

Oulussa puhunut Tuukka Koirikivi peräänkuulutti vasemmistoa laajasti vaihtoehdoksi leikkauksille, kurjuudelle ja työttömyydelle.
– Vain vahva ja yhtenäinen vasemmistokenttä niin paikallisesti kuin kansallisella tasolla ja eri kansalaisliikkeiden yhteistyön avulla voi luoda vaihtoehtoista politiikkaa, jonka keskiössä ovat ihmiset, eikä rahanhimo ja voitot. Suomi tarvitsee uuden suunnan, suunnan vasempaan kohti parempaa ja ihmislähtöistä politiikkaa!

Luokkasotaa käydään edelleen

Kommunistien vappuun kuuluvat kunniakäynnit punaisten muistomerkeillä ja haudoilla eri puolilla maata.
– Nämä uhrit ja heidän aikalaisensa halusivat, kuten me kaikki haluamme, etteivät lähes sadan vuoden takaiset kauhut aiheuttanut vastakkainasettelu toistuisi, sanoi Vantaan Hiekkaharjussa punaisten muistomerkillä puhunut Juha Kovanen.
– Vuonna 1918 pääoman edustajat perustelivat kansanmurhaa leikkauksena, joka on kipeä mutta välttämätön. He tavoittelivat avoimesti työväen aatteen lopullista hävittämistä tuhoamalla suuren joukon työväkeen kuuluvia yksilöitä.

Vuoden 2015 eduskuntavaalikeskusteluja hallitsivat vaikeat mutta välttämättömät leikkaukset. Leikkaukset kohdistuvat samaan kansanosaan kuin sata vuotta sitten, ne kohdistuvat pääomalle epämieluisaan hyvinvointivaltioon, Kovanen totesi.
– Vuonna 1918 pääoma harhautti kansalaisia valkokaartiin väittämällä viholliseksi maassa vielä olevat venäläiset sotilaat. Tänään vallitsevan sodan vaaran oloissa Suomen oikeistopoliitikot, oikeistomedia ja jopa puolustusvoimien edustajat kehittelevät tarinoita Venäjää myötäilevistä trolleista, jotka ovat eri mieltä heidän kanssaan.Pääomapiirien kärjistämä vastakkainasettelu ei siis ole hävinnyt sadan vuoden aikana sisä- eikä ulkosuhteista.
– Suomalaisten ja kaikkien kansojen etu on sama kuin sata vuotta sitten työväenliikkeellä, riistosta vapaa, sosialistinen yhteiskuntajärjestys.

Punaisia jälleen

Kuopiossa punaisten muistomerkillä puhunut Pasi Tervo totesi, että luokkasotaa käydään edelleen.
– Se on oikeistolaista riistopolitiikkaa, joka on vastakkainasettelua sekä sortaa työttömät, maahanmuuttajat, työväen ja kaiken sen mikä heidän etujensa mukaista on, Tervo sanoi.
– Luokkataistelumme on myös tänään sitä, että meitä ei lietsottaisi toisiamme vastaan. Varsinkin maahanmuuttajat ovat keino populistisille ja rasistisille puolueille lietsoa vihaa ja kateutta kansan kesken.
Tervon mukaan SKP:n viimeisimmän eduskuntavaalitunnuksen ei pitäisi jättää epäselväksi, keitä edustamme.
– Edustamme Punaiset-nimen alla juuri heitä, joita tänään muistamme. Edustamme työväen lisäksi köyhälistöä, kuten eläkeläisiä ja opiskelijoita. Edustamme sairaita ja heidän hoitajiaan. Edustamme maahanmuuttajien oikeuksia ja tasa-arvoa. Edustamme kansainvälistä rauhaa ja puhdasta luontoa. Edustamme solidaarisuutta ja kulttuurien vaihtoa. Edustamme siis ihmistä ja yhteiskuntaa, jossa kaikilla meillä olisi edellytykset hyvään elämään. 

Lisää vappupuheita on koottu kokonaisuudessaan luettavaksi SKP:n kotisivuille osoitteeseen http://skp.fi/2015-28-4/vapun-radikaali-puhujalavat-valmiina.

Tekijä

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Kotimaa