SKP vaaliarviosta uusiin kamppailuihin

31.10.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 40 / 31.10.2008

Suomen kommunistinen puolue yhteistyökumppaneineen oli ainoa vasemmistopuolue, joka eteni kuntavaaleissa. Sen äänimäärä lisääntyi yli tuhannella, Helsingissä jopa kaksinkertaistui. Äänimäärässä kuitenkin menetettiin ja valtuustopaikoissa kärsittiin muun muassa laajojen katvealueiden ja liian pienen ehdokasmäärän, kuntaliitosten muuttamien asetelmien sekä vasemmistoliiton ja KTP:n vaaliliitoista kieltäytymisten takia. Olisi myös virhe kuvitella, että SKP ainoana vasemmistopuolueena olisi ollut immuuni oikeistolaiselle vyörytyksellä ja hurjalle epäsuhdalle mediajulkisuudessa ja vaalibudjettien koossa.


Monilla paikkakunnilla tehtiin työtunteja säästämättä uutteraa ja innostunutta vaalityötä, joka ansaitsee suuren kiitoksen. Läheskään kaikkialla se ei tuottanut toivottua tulosta, mutta ei myöskään jäänyt jättämättä jälkeä. Kaikki se oli arvokasta tulevien kamppailujen ja menestysten rakentamista. Monilla paikkakunnilla on vaalityön myötä kasvanut uusi aktiivinen, pääosin nuori aktivistijoukko, joka ei vähästä lannistu vaan suuntautuu jo uusiin kamppailuihin.


SKP – yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa – aikoo tehdä kunnallisvaaleista ja vaalityöstään perusteellisen arvion. Siinä varmastikin pohditaan, oliko SKP:llä ja jos niin missä suhteessa uskottavuusongelma vaihtoehtona Soini-ilmiölle ja kokoomuksen jyräämiselle; mitä puutteita puolueella oli yhteyksissä joukkoliikkeisiin ja lähiöihin; jäikö maahanmuuttajavastaisuuden lietsontaa koskeva ideologis-poliittinen haaste vastausta vaille; myöhästyttiinkö vaalityön aloittamisessa taas kerran; onko toimintakulttuurissa korjattavaa, jne. Yksi ratkaisua vaativa ongelma on luonnollisesti sekä punavihreiden voimien että moneen osaan pirstoutuneiden kommunistien voimien kokoaminen.


Vastaus kysymykseen, mitä tehtäviä nyt asettuu työtätekeville ihmisille ja järjestöväelle, voidaan kiteyttää myös seuraavasti:


1) Otetaan tarkka selko vaalituloksista ja tehdään kollektiivinen vaaliarvio Selvitetään vaalituloksia puoluetovereille, työtovereille, tuttaville ja naapureille. Kartoitetaan kokemukset ja tehdään täsmälliset päätökset työstä tästä eteenpäin. Pohditaan, miten uudet yhteydet ja uudet työmuodot voidaan vakiinnuttaa.


2) Jatketaan ja voimistetaan joukkokamppailua ihmisille tärkeiden vaatimusten ja tavoitteiden läpiajamiseksi. Tehdään selväksi, että jokapäiväinen taistelu on välttämätöntä, sillä taotaan menestys myös seuraavissa vaaleissa.


3) Seurataan ja kehotetaan muitakin seuraamaan, miten kauniita vaalilupauksia antaneet puolueet ja ehdokkaat käyttäytyvät kunnallis- ja muissa asioissa. Vedetään ne puheistaan ja teoistaan vastuuseen. Tuetaan omien valtuutettujen työtä.


4) "Normalisoidaan" järjestötoiminta panemalla vaalihässäkässä mahdollisesti häiriintyneet tai keskeytyneet toiminnot, kuten opintotoiminta reilaan.


5) Paneudutaan yhä pontevammin Tiedonantajan myynti-, jako- ja tilaushankintatyöhön sekä tervehdysten keräämiseen muistaen, että juuri Tiedonantaja-työn avulla edellä mainitut muutkin tehtävät tulevat pitkälti hoidetuiksi.ERKKI SUSI

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli