SKP vaatii peruspalveluihin lisää rahaa

01.01.2000 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja:


Viime viikonvaihteessa Vantaalla pidetty Suomen kommunistisen puolueen
edustajakokous vaatii hyväksymässään kunnallisohjelmassa
kuntien palvelujen rahoituksen turvaamista ja julkisten palvelujen yksityistämisen
lopettamista.SKP varoittaa Euroopan unionin perustuslain uhkaavan julkisia palveluja
alistamalla ne EU:n kauppapolitiikan enemmistöpäätöksenteolle.
Kommunistinen puolue vaatii EU:n perustuslaista kansanäänestystä.


SKP:n kunnallisohjelmassa esitetään kuuden kohdan ohjelma kuntien
palvelujen rahoituksen turvaamiseksi.SKP ehdottaa kunnallisveron muuttamista progressiiviseksi, kunnallisveron
ulottamista myös pääomatuloihin, kuntien yhteisöverotulojen
lisäämistä, kuntien valtionosuuksien palauttamista 1990-luvun
alun tasolle, kiinteistöveron suuntaamista muuhun kuin tavanomaiseen
asumiseen ja yhtiöiltä perittäviä ympäristömaksuja.


SKP vaatii työvoiman polkumyynnin estämistä. Edustajakokous
hyväksyi asiasta konkreettisia ehdotuksia sisältävän
lausuman. Puheenjohtaja

Yrjö Hakanen

puuttui asiaan myös
esittäessään keskuskomitean poliittisen selostuksen kokoukselle.- Esitämme työelämään uusia normeja, joilla
estetään yhtiöitä käyttämästä irtisanomisia
keinona omistajien voittojen kasvattamiseksi ja annetaan ay-liikkeelle kanneoikeus
työehtojen rikkomisen lopettamiseksi, Hakanen sanoi.- Vaadimme pääomien ja työpaikkojen maastaviennin rajoittamista
asettamalla pääomien viennin ennakkoehdoksi yhtiöiden yhteiskunnalta
saamien kaikkien tukien takaisinmaksamisen.SKP vaatii tulonjaon muuttamista palkkoja korottamalla ja lyhentämällä
työaikaa ansiotasoa alentamatta.SKP vaatii tulonjaon muuttamista palkkoja korottamalla ja lyhentämällä
työaikaa ansiotasoa alentamatta.Perustoimeentuloturvan minimitasoa SKP vaatii korotettavaksi 750 euroon
kuukaudessa.


Edustajakokouksen hyväksymässä julkilausumassa

Sotaa vastaan
- liittoumattomuuden puolesta

vaaditaan Suomen hallitusta irtisanoutumaan
USA:n johtamasta sotapolitiikasta.SKP vastustaa EU:n militarisoimista ja Suomen osallistumista EU:n sotilaalliseen
toimintaan. SKP vaatii EU:n perustuslaista kansanäänestystä,
jossa kansalaiset voivat hylätä perustuslain ja avata tien toisenlaisen
Euroopan rakentamiseen.SKP vaatii hallitusta ja eduskuntaa palaamaan ennen vaaleja lupaamalleen
liittoutumattomuuden linjalle ja hylkäämään yksiselitteisesti
maamme Nato-jäsenyyden.


Edustajakokous hyväksyi laajahkon asiakirjan

Toisenlainen kansainvälisyys
ja sosialismin näköalat

. Siinä eritellään imperialismia
ja sen nykyistä ilmenemismuotoa globalisaatiota sekä EU:n ylivaltapyrkimyksiä,
arvioidaan toisenlaisen kehityksen välttämättömyyttä
ja mahdollisuutta, asetetaan sosialismi imperialistisen barbarian ainoaksi
vaihtoehdoksi sekä luonnehditaan SKP:n tavoittelemaa sosialismia.Asiakirjassa esitetään uuden teknologian hyötyjen jakamista
maailmassa oikeudenmukaisemmin ja talouden kehityksen sovittamista luonnon
kannalta kestäviin puitteisiin.


Edustajakokous uudisti voimakkaasti puolueen johtoelintä. Uuden keskuskomitean
jäsenistä on uusia lähes kolmasosa.SKP:n puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Hakanen, varapuheenjohtajaksi

Kaija Kiessling

, ja pääsihteeriksi

Arto Viitaniemi

.
Keskuskomitea valitsi keskuudestaan myös poliittisen toimikunnan. Varapuheenjohtajan
tehtävät jättänyt

Riitta Tynjä

jatkaa poliittisen
toimikunnan jäsenenä.


Edustajakokousta seurasivat ja sille esittivät tervehdyksensä
ulkomaiset kutsuvieraat 12:sta kommunistisesta ja vasemmistopuolueesta.
Sähkein kokousta tervehti 24 puoluetta kaikista maanosista.Edustajakokous vastaanotti myös kotimaisia tervehdyksiä. Vastaperustetun
Demokraattisen naisverkoston tervehdyksessä Helsingin demokraattisten
naisten puheenjohtaja

Leena Brunberg

vaatii kuntapalveluja kuntoon
ja naisten työtä kunniaan. Kommunistisen nuorisoliiton tervehdyksen
esittänyt puheenjohtaja

Mikko Kivipuro

selosti liiton työtä
ja kiitti SKP:n tuesta sille. Kommunistien liiton puolesta tervehdyksen
esitti puheenjohtaja

Kalevi Wahrman

. Lisäksi kirjallisen tervehdyksen
lähetti Kommunistinen työväenpuolue.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli