Teoria & Politiikka -liite: SKP:n päälinjan vaiheet ja uudet haasteet

28.03.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Lue lisää Tiedonantajasta nro 13 / 28.3.2008

Leninin asettamuksen mukaan kommunistisessa liikkeessä yhdistyvät johdonmukainen uskollisuus periaatteille ja taktiikan joustavuus. Tämä periaatteiden pysyvyyden ja taktiikan joustavuuden ykseys näkyy ennen kaikkea puolueen poliittisessa päälinjassa, tämän päälinjan perusperiaatteissa, sen historiallisessa kehityksessä ja sen luovassa soveltamisessa eri tilanteissa.


SKP:n lopullisena päämääränä on sosialismin ja luokattoman yhteiskunnan luominen. Sosialismiin siirtyminen ei kuitenkaan ole mikään hetkellinen "hyppäys", joka olisi toteutettavissa heti, kun sen välttämättömyys on tiedostettu. Kapitalismista sosialismiin siirtyminen on prosessi, joka maailmanmitassa kattaa kokonaisen historiallisen aikakauden. Tässä historiallisessa kehityksessä on useita jaksoja. Sen vuoksi puolue kussakin vaiheessa asettaa tietyn strategisen tavoitteen, välitavoitteen, poliittisen päälinjan. Päälinja yhdistää toisiinsa, nykyhetken, välitavoitteen ja lopullisen päämäärän. Päälinja ilmaisee sen tien, jota pitkin edeten puolue pyrkii saavuttamaan sosialismin.


Päälinja sisältää aina luonnehdinnan konkreettis-historiallisesta välitavoitteesta, ottaen huomioon myös lopullisen päämäärän: luonnehdinnan päävastustajasta, jota vastaan työväenluokan ja työtätekevien taistelu on keskitettävä; sekä luonnehdinnan työväenluokan tärkeimmistä liittolaisista.


Päälinjan pohjalta on suunniteltava puolueen taloudellinen, poliittinen ja ideologinen kamppailu. Päälinjan kannalta on arvioitava puolueen työtä joukkojen keskuudessa, ammattiyhdistysliikkeessä, kansalaisliikkeissä, eduskunnassa, kunnallisvaltuustoissa, kaikkialla missä puolue toimii.


Päälinja on aina konkreettinen ja historiallinen, se muuttuu historian kuluessa.ERKKI SUSI

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!