Työsuojelun valvontaa uhkaa romuttaminen

21.11.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 43 / 28.11.2008

Viime helmikuussa julkistetussa hallituksen selonteossa esitetään sadan henkilötyövuoden vähentämistä työsuojelupiireistä vuosina 2012–2015. Tämä merkitsee lähes neljänneksen supistusta nykyisiin työsuojelupiirien henkilömääriin.
Tavoitteena


valvonnan


purkaminen– Hallituksen tavoitteena on ilmeisesti työelämän sääntelyn ja määräysten noudattamisen valvonnan purkaminen vielä entisestään. Linja on jatkoa 1990-luvulla toteutetulle Työsuojeluhallituksen lakkauttamiselle sekä keskushallinnon ja työsuojelupiirien virkojen vähentämiselle. Tarkoituksena näyttää olevan työnantajien täydellisen mielivallan salliminen työpaikoilla ja työsuhteissa, kommentoi työsuojeluinsinööri Tapio Siirilä


Hallituksen esitys on tyrmätty ammattiliitoissa ja työsuojelupiireissä. Myös 30.9.2008 kannanottonsa jättänyt Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä vastustaa yksimielisesti esityksiä.


– Työryhmän kanta on merkittävä, koska työryhmässä olivat mukana myös työnantajien edustajat, Siirilä korostaa.
Työtapaturmia


ja ammattitauteja


sietämättömän paljonTyötapaturmien ja työstä aiheutuvien terveyshaittojen määrien kehitys ei Siirilän mukaan voi olla perusteena työsuojelutarkastajien määrän vähentämiselle. Vaikka teollisuuden, rakennusalan, satamien, kaivosten ja muiden perinteisesti hankalien työolosuhteiden alojen työntekijämäärät ovat vähentyneet, tapaturmia ja työstä johtuvia sairauksia esiintyy edelleen sietämättömän paljon.


Vakuutusyhtiöiden korvaamia työtapaturmia ja ammattitauteja oli 144 000 vuonna 2007. Kasvua vuodesta 2004 on peräti 23 prosenttia. Lisäksi työntekijöiden määrän vähentäminen ja työtahdin kiristäminen on lisännyt työn henkistä kuormittavuutta ja siitä aiheutuvia sairauksia kaikilla aloilla.
Suomi putoaisi


kehitysmaiden


tasolle– Nykyiselläänkin työsuojelun valvonta ulottuu heikosti työpaikoille ja hallinnon toimenpiteet ovat suurelta osin tehottomia. Syyskuun lopussa muistionsa jättäneen valvontaa käsitelleen Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän mukaan työsuojelutarkastuksia tehdään vuosittain noin 13 000 työpaikalle, kun valvottavia työpaikkoja on noin 240 000. Kun valvonta yltää nykyisin vain vajaaseen kuuteen (!) prosenttiin työpaikoista, pitäisi olla selvää, että valvontaa on tehostettava eikä supistettava, Siirilä sanoo.


Hän muistuttaa Suomen ratifioimien ILO:n yleissopimustenkin edellyttävän, että tarkastajien lukumäärän on oltava riittävä takamaan tarkastustehtävien tehokas suorittaminen.


– Kun valvonta ei nykyiselläänkään ole kattavaa, resurssien leikkaaminen pudottaisi Suomen kehitysmaiden tasolle.
Kasvava tarve


valvonnan


tehostamiselleTyömarkkinoiden muuttuminenkin edellyttäisi Tapio Siirilän mukaan valvonnan tehostamista. Ministeriön työryhmän kannanotossa todetaan, että monikulttuuriset työpaikat, ulkomaisen työvoiman lisääntyvä käyttö ja usean työnantajan yhteiset työpaikat merkitsevät kasvavaa tarvetta valvonnan tehostamiselle.


Työsuojelutarkastajien määrän vähentäminen on myös vastoin EU:n tavoitteita. EU:n tavoitteena on vähentää työtapaturmia 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi EU:n komissio korostaa, että jäsenmaiden on varmistettava tarvittavat resurssit lainsäädännön noudattamisen tehokkaammaksi valvomiseksi.


– Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus seuraa työsuojelupiirien resurssien riittävyyttä ja huolehtii siitä, että ne pystyvät selviytymään valvontavelvoitteistaan. Suunnitellut vähennykset ovat pitkiä harppauksia aivan päinvastaiseen suuntaan, Siirilä toteaa.


Vuoden 2009 lopussa voimaan tulevassa EU:n uudessa konedirektiivissä edellytetään, että kaikkiin jäsenmaihin luodaan sellainen markkinavalvontajärjestelmä, että markkinoilla olevien koneiden vaatimusten mukaisuutta ja turvallisuutta voidaan nykyistä paremmin valvoa.


– Tämänkin tavoitteen toteuttaminen vaatii lisää resursseja eikä suinkaan nykyisen henkilömäärän vähentämistä, Siirilä muistuttaa.
Työsuojelupiireillä


uusia tehtäviäTyösuojelupiireille on viime vuosina annettu muitakin uusia tehtäviä kuten tilaajavastuun, tietosuoja-asioiden, työelämän yksityisyyden suojan, yhdenvertaisuusasioiden ja ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen valvonta. Näiden lisäysten jälkeen työsuojeluviranomaisten valvottavana on nelisenkymmentä lakia ja yli sata asetusta.


– Valvontavelvoitteiden hoitaminen ei voi tapahtua valvojien määrää vähentämällä. Siksi työsuojelupiireihin ja Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolle tarvitaan vähennysten sijasta lisää ammattitaitoista väkeä, Siirilä tähdentää. (TA)

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli