VAS:n ohjelmaluonnos jatkaa Siimeksen linjalla

10.03.2006 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 10/2006.

Muuttuuko Vasemmistoliiton linja, kun puheenjohtaja vaihtuu? Monet kannattajat toivovat siirtymistä vasemmalle ja nykyisen politiikan suunnan muuttamiseksi tarvitaan radikaalin vasemmiston vahvistamista.


Kukaan puheenjohtajaehdokkaista ei ole kuitenkaan tähän mennessä esittänyt vaihtoehtoista ohjelmaa. Pikemminkin on korostettu Vasemmistoliiton linjan jatkuvan ennallaan ja tähtäävän ennen muuta pääsyyn takaisin hallitukseen.


Vain viikko ennen Suvi-Anne Siimeksen eroa julkistettu VAS:n periaateohjelman luonnos jatkaa Siimeksen linjalla. Siinä ei esimerkiksi torjuta Nato-jäsenyyttä, ei tehdä eroa sosialidemokratiaan ja sosialistisen yhteiskunnan tavoite on korvattu "sosiaalisen Suomen" päämäärällä.


Helmikuun lopulla julkistetun luonnoksen mukaan Vasemmistoliitto ei ole maailmankatsomuksellinen liike. Sosialistisen ideologian sijasta ohjelmaluonnos nojaa perusarvoihin. Niitä ovat tasa-arvo, vapaus ja kestävä kehitys, joita voidaan edistää vain demokratiassa.
Kapitalistinen riisto kadonnutPahimmiksi esteiksi perusarvojen toteutumiselle luonnos toteaa suuret tuloerot, omistamiseen perustuvan vallan ja sääntelyn ulkopuolella toimivan talouden. Sen sijaan palkkatyön riistosta ja sen hävittämisestä luonnos ei puhu mitään.


Luonnoksesta puuttuu riiston, lisäarvon, talouden monopolisoitumisen ja suurpääoman vallan erittely – eli analyysi kapitalismista ja sen luokkaluonteesta.


"Tahdomme korvata pääoman ylivaltaan perustuvan vallankäytön yritysten kaikkien osallisten yhteistoiminnalla ja työn tulosten oikeudenmukaisella jaolla sijoittajien, työntekijöiden ja julkisen vallan kesken", todetaan luonnoksessa.


Lähtökohtana on siis kuvitelma taloudesta, jossa sijoittajat (pääoma) ja työntekijät elävät sopusoinnussa ja työntekijöiden työn tulokset jaetaan oikeudenmukaisesti heidän kesken. Tavoitteena ei ole demokratia, joka korvaa pääoman vallan, vaan pääoman vallan säänteleminen demokratian keinoin.


Kuvaavaa on, että globaalissa kapitalismissa uhkaksi hyvinvointivaltioille todetaan erityisesti kansainvälinen verokilpailu. Suurpääoman vallasta ja imperialismista vapautumisen sijasta tavoitteeksi esitetään "yksipuolisesti toimivien suuryhtiöiden ja suurvaltojen ajan jääminen historiaan" muun muassa EU:n "yhteisten pelisääntöjen" avulla.
"Sosiaalinen Suomi"VAS haluaa "uudistaa hyvinvointivaltion sosiaalisen Suomen periaatteiden mukaiseksi". Sillä tarkoitetaan tasa-arvon, vapauden, perusoikeuksien ja kestävän kehityksen toteuttamista. Luonnoksen kuvaus sosiaalisesta markkinataloudesta tuo mieleen 70-luvun kokoomusnuorten julistukset.


Tällaisella ohjelmalla VAS voi pyrkiä takaisin hallitukseen vaikka kokoomuksen kanssa – ainakaan mitään kynnyskysymyksiä hallitukseen osallistumiselle ei esitetä.


Luonnoksessa ei oteta kantaa työn ja pääoman välisen tulonjaon muuttumiseen suurpääoman hyväksi, valtionyhtiöiden ja kuntien palvelujen yksityistämiseen, kunta- ja palvelurakennehankkeeseen eikä esimerkiksi työttömyys- ja eläketurvan heikennyksiin. Samoin on sivuutettu kannanotot EU:n perustuslakiin, taistelujoukkoihin, Natoon ja USA:n imperialistiseen sotapolitiikkaan. Luonnoksen konkreettisimpia kannanottoja on maailmanlaajuisen veron säätäminen spekulatiivisille pääomaliikkeille.
Kohti SDP:tä?VAS:n ohjelmaluonnos on uusi askel puolueen sosialidemokratisoimisen tiellä.


Luonnoksen mukaan VAS haluaa "olla rakentamassa kolmatta vasemmistoa", joka on sitoutunut liberalismin vapaus- ja demokratia-aatteisiin ja joka omaksuu sosialismilta vain tasa-arvoisen vapauskäsityksen.


Marxilaisuuteen, luokkataisteluun, vallankumoukseen ja sosialistisen yhteiskunnan rakentamiseen luonnoksessa ei edes viitata. Marxilaisen ja kapitalisminvastaisen vasemmiston perinteiden jatkaminen jää entistä selvemmin SKP:n vastuulle.


Eräiltä osin jopa SDP:n periaateohjelma on vasemmistolaisempi kuin nyt VAS:lle ehdotettu. SDP:n periaatteissa sentään mainitaan yhteiskunnan oikeus vaikuttaa tuotantovälineiden omistukseen ja puhutaan työväenluokasta – kumpikin asioita, jotka puuttuvat VAS:n ohjelmaluonnoksesta.


Tällaisten linjanvetojen pohjalta voisi kuvitella Siimeksen kirjoittaneen luonnoksen. Hän ei ole kuitenkaan kuulunut ohjelmatyöryhmään. Sitä on vetänyt Jarmo Lindén, nykyisin Valtion asuntorahaston johtajana toimiva Siimeksen ministerikauden erityisavustaja.


Ohjelmatyöryhmän yksimielistä esitystä ovat olleet valmistelemassa kaikki VAS:n piirissä vaikuttavat keskeiset tahot – puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän edustajista Rakennusliiton puheenjohtajaan, Kansan Uutisten päätoimittajaan ja Vasemmistonuorten tiedottajaan.


Siimeksen linja siis jatkuu Vasemmistoliitossa ilman Siimestäkin.YRJÖ HAKANEN

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli