Vihdoinkin oikeutta Hervannan toimeentulotukiasiakkaille

29.02.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 9 / 29.2.2008

Tampereen kaupungissa varsinkin Hervannan ja läntisen (muun muassa Tesoma) alueen sosiaaliasemilla on jo vuosien ajan ollut jopa 5-6 viikon jonot toimeentulotukien käsittelyssä. Tilanne on ollut sietämätön sekä sosiaalitoimen asiakkaille että työntekijöille.


Tämän vuoden alussa tuli voimaan uudistettu toimeentulotukilaki, jonka mukaan hakemus tulee käsitellä seitsemän arkipäivän kuluessa. Tampereen sosiaalityöntekijöillä oli vuoden 2005 tilastojen mukaan 241 asiakasta yhtä työntekijää kohti, eli enemmän kuin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa keskimäärin.


– Toimeentulotukijonojen purkaminen ja käsittelyn saattaminen lain edellyttämälle tasolle oli lähtökohtana, kun SKP:n ryhmä esitti syksyn budjettineuvotteluissa kahden uuden sosiaalityöntekijän viran perustamisesta sekä Hervantaan että läntiselle alueelle, sosiaalityön professori, kaupunginvaltuutettu Jari Heinonen (SKP) sanoo.
Miksi selvitystä ei


tehty ajoissa?Heinosen aloite sai kaupunginvaltuustossa hajanaista tukea, mutta se kohtasi myös suoranaista vastustusta. Vallankin kokoomuksen ryhmässä katsottiin läpi sormien lainvastaista tilannetta. Valtuuston enemmistö pyrki hoitamaan asian tilaamalla Sosiaalikehitys Oy:n tekemään konsulttiselvityksen, jonka on määrä valmistua tulevan maaliskuun aikana.


– Tammikuun puolivälissä tekemässäni valtuustokyselyssä tiedustelin, miksi selvitystä ei tehty jo viime vuoden puolella kun tiedettiin lain muuttuvan. Kysyin myös, miten lain velvoitteet hoidetaan ennen konsulttiselvityksen valmistumista ja sen toimeenpanoa. Valtuuston olisi kannattanut jo budjettineuvotteluissa kuunnella SKP:n ryhmän ilmaista konsulttiapua, Jari Heinonen toteaa.


Tuolloin läntinen alue sai apua tilapäisjärjestelyin, mutta Hervanta ei edelleenkään mitään. Tilaajapuolen korkea viranhaltija totesi, että Hervanta saa selvitä ilman lisävirkoja.
Ponsiesitys läpi


yksimielisestiTukea aloitteelleen Heinonen ei saanut myöskään SDP:ltä eikä Vasemmistoliitolta, vaikka ne ovat oppositiossa kokoomuksen johtamaan ryhmittymään.


– Muutos tuli vasta, kun helmikuun 20.pidetyssä valtuuston kokouksessa tein yhdessä sitoutumattomien valtuutetun, Hervannan seurakunnan diakonin Jaana Alasentien kanssa ponsiesityksen muutokseksi vuoden 2008 talousarvioon. Valtuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti.


Ponsiesityksen mukaan Hervannan sosiaaliaseman tilanne saatetaan lain mukaiselle tasolle resurssien lisäyksellä tai siirroilla, kunnes saadaan pysyvä ratkaisu.


– Asian käsittely osoittaa, että todelliseen vaikuttamiseen päästään vain ajamalla asioita asukkaiden ehdoilla. Pelkkä vallassa pysyttely tai siihen pyrkiminen sen sijaan asettaa raamit, jotka estävät muutoksen, Jari Heinonen toteaa.HANNU OITTINEN* * * * * * *


TA-FAKTA:


* * * * * * *TOIMEENTULOTUKIASIAN KÄSITTELY


vuoden 2008 alusta* Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnassa siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu.* Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.* Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.* Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön.* Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa.* Toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli