Kaivostoiminnalle rajat -mielenosoitus Helsingissä 11.11.2021

 

Kuvat Emma Grönqvist
Teksti Petra Packalén

Eduskuntatalolla vaadittiin rajoja kaivostoiminnalle 11. marraskuuta. Kaivostoiminnalle RAJAT -mielenosoituksen järjestäjinä toimivat Suomen kaivoskriittiset ryhmät mukaan lukien Saimaa ilman kaivoksia ry, ProHeinävesi, Pelastetaan Päijänne, Ei kaivoksia Suomen Käsivarteen ja Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta - Mining Watch Finland.

– Hallitus ei saa kaivoslakia kuntoon vaikka hallitusohjelmaan on selkeästi kirjattu kaivoslain uudistuksen tavoitteet: "Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.", sanottiin kutsussa.

Järjestäjien mukaan hallitus ei ole onnistunut toistaiseksi muussa kuin kaivosten toimintaedellytysten varmistamisessa. Siinä he ovatkin onnistuneet erinomaisesti, Suomen luonnon ja vesistöjen kustannuksella!

Muun muassa seuraavat kohdat ovat jääneet vaille huomiota:
- Parannetaan kaivosluvan ja ympäristöluvan yhteensovittamista.
- Otetaan huomioon suunnitellun kaivoksen ympäristövaikutukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
- Otetaan merkittävissä kaivoshankkeissa nykyisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla alkuperäiskansojen oikeudet huomioon.
- Kehitetään vakuussääntelyä siten, että ympäristölliset vastuut hoidetaan kaikissa tilanteissa.

– Lisäksi Talousvaliokunta kirjasi mm seuraavan lausuman:
"Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa kaivostoimintaa ohjaavalla lainsäädännöllä nykyistä selkeämmin muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun sekä varmistaa korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuuden haittojen kärsijöille."

Järjestäjät vaativat kaivostoiminnalle järkeviä rajoja Suomessa, vahvaa kaivoslakia joka kohtelee Suomen kallioperän mineraaleja uusiutumattomina luonnonvaroina joita ei tulisi kaupitella ulkomaalaisille kaivosyhtiöille vaan niistä tulee saada kunnollinen korvaus, jos ne maasta kaivetaan.

– Vaadimme perustettavaksi ns no-go alueet joilla kaivostoimintaa ei voisi harjoittaa ollenkaan. Tällaisia alueita tulisi olla mm kansallispuistot, luonnonsuojelualueet, Natura 2000 suojelualueet, tärkeimmät vesistöt ja pohjavesialueet sekä alkuperäiskansan elinkeinon kannalta tärkeä kotiseutualue.