Abortista ja lisääntymisterveydestä

01.03.2024 - 14:30
Erittäin suosittu graffiti kautta Argentiinan puolustaa aborttioikeuksia. Kuva: Thayne Tuason/Wikimedia Commons

SUOMESSA ON nykyisestä kriisistä huolimatta ollut vuosikymmenet maailman parhaimmistoon kuuluva julkinen terveydenhuolto. Lastenneuvolatoiminta alkoi yli sata vuotta sitten. Äitiysneuvolat seurasivat pian perässä. Neuvolatoiminta tuli lakisääteiseksi 1944. Lääketieteen kehityksen myötä neuvoloiden toimenkuvaan tuli mukaan raskauden ehkäisypalvelut. Vuodesta 1970 on Suomessa ollut liberaali aborttilaki, jota parannettiin 1.9.2023 alkaen kansalaisaloitteen pohjalta. Monet kunnat ja nyt hyvinvointialueet ovat tarjonneet ilmaisen ehkäisyn alle 25-vuotiaille, jonka seurauksena tämän ikäryhmän aborttien määrä on laskenut jatkuvasti. 

Maailmalla tilanne ei ole parantunut toivotusti. Argentiinassa abortti vapautettiin kansanäänestyksen perusteella v. 2021, mutta marraskuussa 2023 valittu oikeistopopulistinen presidentti vastustaa aborttia ja koulujen seksuaalikasvatusta. Puolassa tilanne on päinvastainen - lokakuussa 2023 oppositio voitti vaalit ja on luvannut lieventää aborttilakia, käytännössä abortin täyskieltoa.  

Seurauksena abortin saaminen Yhdysvalloissa on nyt hyvin vaikeaa.

Naisen oikeudet omaan kehoonsa riippuvat poliittisista suhdanteista tavalla, jota on meillä vaikea ymmärtää. Yhdysvalloissa korkein oikeus oli vuonna 1973 päättänyt, että maan perustuslaki menee yli osavaltioiden lain ja sallii abortin koko maassa. Viime vuonna konservatiivisenemmistöinen korkein oikeus kumosi tämän Roe v. Wade- nimellä tunnetun päätöksen. Seurauksena abortin saaminen Yhdysvalloissa on nyt hyvin vaikeaa. Maassa terveydenhuolto toimii hyvin vain rikkaille, myös ehkäisypalvelut. Julkisesti rahoitettujen klinikoiden ehkäisypalvelut eivät ole kattavia. Niinpä lähes puolet kaikista raskauksista on suunnittelemattomia. Näistä n. 40 % päättyi raskauden keskeytykseen ennen lakimuutosta.

Eri väestöryhmistä vahinkoraskauden riski on suurin köyhillä, pienipalkkaisilla, kouluttamattomilla ja vähemmistöihin kuuluvilla. Mustilla naisilla riski on yli kaksinkertainen valkoisiin verrattuna. Synnyttäminen maksaa vähintään 1000 dollaria, palkalliset äitiyslomat ovat harvinaisia, ja sosiaaliturva heikko. Abortin kieltäjät eivät ole kovinkaan kiinnostuneita suunnittelemattoman raskauden seurauksena syntyvän lapsen oikeudesta turvattuun elämään.  

Yhdysvalloissa Ammattiliittojen naisten koalitio (the Coalition of Labor Union Women) ajaa naisten etuja ammattiliittojen sisällä. Sen piirissä on voimia, jotka ajavat myös naisten lisääntymisoikeuksia ja kattavaa terveydenhuoltoa. Tässä etusijalla on aborttioikeuksien puolustaminen, mikä heijastaa maan nykytilaa ja yleistä ilmapiiriä.

 

EUROOPAN VASEMMISTON aktiivinen feministiryhmä on aina puolustanut oikeutta aborttiin. Nyt feministiryhmä on ottanut askeleen eteenpäin. Valmisteilla olevaan Euroopan vasemmiston yhteiseen EU-parlamenttivaalien ohjelmaluonnokseen on lisätty vaatimus myös kattavista ehkäisypalveluista. Tätä olen aiemmin ehdottanut ryhmälle useissa eri yhteyksissä. 

Oikeutta aborttiin on puolustettava. On kuitenkin huomioitava, että se on viimesijainen keino. Päätöksen teko ei välttämättä ole helppoa. Vaikka lääkkeellinen raskauden keskeytys on nykyään yleinen, voi kokemus olla raskas, eikä siitä paljoa puhuta. Suunnittelematon raskaus on voinut saada alkunsa ehkäisyn pettämisestä, mutta myös painostamisesta tai pakottamisesta seksiin, jopa raiskauksesta. Kaikkialla maailmassa köyhät nuoret tytöt ja naiset ovat turvattomia, alttiita seksuaaliselle häirinnälle ja hyväksikäytölle. Heillä on myös kaikkein vähiten mahdollisuuksia puolustaa itseään, saada terveydenhoitopalveluja ja raskauden ehkäisyä, tai edes tietoa ehkäisystä. Heillä ei todennäköisesti ole ollut juuri minkäänlaista seksuaalikasvatusta, ei koulussa eikä kotona. Turvallinen abortti terveydenhuollon puitteissa ja sen yhteydessä annettu raskauden ehkäisyneuvonta ja sopiva ehkäisymenetelmä pitäisi olla saatavilla kaikkialla maailmassa. 

Kaikkialla maailmassa konservatiiviset tahot vastustavat seksuaalikasvatusta.

Ihannemaailmassa kaikki lapset käyvät koulua. Koulussa annetaan yhteisesti ikä- ja kehitystason mukaista opetusta myös seksuaalisuudesta, murrosiän kehollisista ja psyykkisistä muutoksista ja seksistä. Kaikille opetetaan turvataitoja, jokaisen oikeutta koskemattomuuteen ja väkivallattomuuteen, niin fyysiseen kuin psyykkiseen. Raskauden ehkäisymahdollisuuksista on kerrottava, jotta niitä osataan hakea tarpeen tullessa. Kaikkialla maailmassa konservatiiviset tahot vastustavat seksuaalikasvatusta, koska sen katsotaan houkuttelevan lapsia ja nuoria seksiin. Tutkimustieto ei tätä tue. Päinvastoin, tietämättömyys aiheuttaa vääriä käsityksiä, pelkoja ja ahdistusta, eikä suojaa ei-toivotuilta raskauksilta.  

Ihannemaailmassa ilmainen peruskoulu ja perusterveydenhuolto on kaikkien saavutettavissa. Siihen sisältyy äitiys- lasten- ja ehkäisyneuvolatoiminta. Tarvittaessa kuitenkin turvallinen abortti on saatavilla niin, että myöhäisraskauden keskeytyksiin ei tarvitse turvautua. Yksin lapsen synnyttävälle taataan riittävä sosiaaliturva, jotta kenenkään ei tarvitse turvautua vastentahtoisesti aborttiin. Sukupuoliteitse tarttuvat taudit pystytään opetuksella ennaltaehkäisemään, terveydenhuollossa tunnistamaan ja hoitamaan. Hepatiitti B (maksatulehdus) ja HPV-virus voidaan ehkäistä rokotuksin. Tällä on kansanterveydellistä merkitystä, sillä maksatulehdus on riskitekijä maksasyövälle ja HPV (papillomavirus) kohdunkaula- penis- ja nielusyövälle.  

Erityinen naisiin kohdistuvan väkivallan ja lisääntymisterveyden kysymys on sukuelinten silpominen. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaista työtä on tehty ainakin 1970-luvulta lähtien monissa maissa. Kyseessä on vuosituhansia vanha uskomus ja tapa kontrolloida naista ja naisen seksuaalisuutta. Se ei ole kytköksissä mihinkään uskontoon, vaikka sitä virheellisesti liitetäänkin islamiin. Yleisintä silpominen on Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maissa. Tänäkin vuonna arvioidaan 4,4 miljoonan tytön olevan vaarassa joutua silvotuksi. Tyttöjen sukuelinten silpominen aiheuttaa vakavaa terveydellistä haittaa. Teon yhteydessä on suuri riski infektioille, joihin osa tytöistä kuolee. Arpeutuneet sukuelimet aiheuttavat kipua, virtsaamisvaikeuksia ja synnytysvaikeuksia.  

 

POIKIEN YMPÄRILEIKKAUS on laajalle levinnyt islamilaisessa ja juutalaisessa maailmassa. Monissa Afrikan maissa se on nuorten poikien initiaatioriitti, kasvu pojasta mieheksi. Nelson Mandela kuvaili omaelämäkerrassaan tuota yhteisöllistä tapahtumaa. Yhdysvalloissa poikien ympärileikkaus on yleinen sekä uskonnollisista että oletetuista terveydellisistä syistä. Toimenpide on jokseenkin sama kuin lääketieteellisistä syistä tehty, vaikka tekotapa saattaakin olla erilainen. Maailmalla, ja Suomessakin on keskusteluja poikien ympärileikkauksen kieltämisestä ilman lääketieteellistä syytä, ja keskusteluissa sitä nimitetäänkin silpomiseksi. Vaatimuksena keskusteluissa on, että ilman lääketieteellistä syytä ei alaikäiselle saa tehdä ympärileikkausta.

Oikeus terveydenhoitoon, erityisesti lisääntymisterveyden osalta on tärkeä osa taistelua naisten oikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa. Naisten aseman parantaminen on aina parantanut myös perheiden ja lasten asemaa ja koitunut koko yhteiskunnan hyväksi. Saavutuksia ei voi pitää itsestään selvinä, sen on historia osoittanut. Nouseva oikeistokonservatismi on myös naisvihamielistä. Naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja väkivalta ja perheväkivalta ovat todellisuutta kaikkialla maailmassa, kaikissa sosiaaliryhmissä ja yhteiskuntaluokissa. Sitä vastaan on tehtävä työtä, se on osa naisten aseman parantamista ja siten luokkataistelua. 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Ulkomaat