Israel suunnitteli Gazan asukkaiden pakkosiirtoa

02.11.2023 - 15:00
(updated: 05.12.2023 - 16:43)
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun läheinen kumppani johtaa oikeistolaisiin sionististrategioihin keskittynyttä Meshgav-instituuttia.

Israelin tiedusteluministeriön täydellinen asiakirja ehdottaa Gazan miehitystä ja sen asukkaiden pysyvää pakkosiirtoa.

Israelin tiedusteluministeriön laatimassa asiakirjassa, jonka koko sisältö julkaistiin Mekomit-verkkojulkaisussa viime viikolla, suositellaan Gazan kaistan väestön pakkosiirtoa Siinaille pysyvästi ja kehotetaan valmistelemaan kansainvälistä yhteisöä hyväksymään siirto. Asiakirjassa ehdotetaan myös Gazan asukkaille suunnattua kampanjaa, joka "motivoi heitä hyväksymään suunnitelman".

Tiedusteluministeriön virallisessa asiakirjassa suositellaan, että Israelin turvallisuusviranomaiset siirtäisivät kaikki Gazan alueen asukkaat kokonaan Pohjois-Siinaille. Tämä on ensisijainen vaihtoehto niiden kolmen joukossa, jotka se tarjoaa koskien palestiinalaisten tulevaisuutta alueella ja sodan lopettamista.

Asiakirjan olemassaolo ei välttämättä tarkoita, että sen suositukset otetaan huomioon Israelin virallisen valtiollisen turvallisuusjärjestelmän puitteissa. Tiedusteluministeriö ei nimestään huolimatta ole vastuussa mistään tiedusteluelimestä, vaan se valmistelee itsenäisesti tutkimuksia ja politiikka-asiakirjoja, jotka jaetaan hallituksen ja turvallisuuselinten tarkastettavaksi, mutta jotka eivät ole niitä sitovia. Toimiston vuosibudjetti on noin 25 miljoonaa sekeliä ja sen vaikutusvaltaa pidetään suhteellisen pienenä.

Asiakirjassa suositellaan, että Israel toimisi "evakuoidakseen Gazan väestön Siinaille" sodan aikana. Tämän se tekisi perustamalla telttakaupunkeja ja uusia kaupunkeja pohjois-Siinaille, joihin karkotettu väestö majoitetaan. Näin "luodaan Egyptiin useiden kilometrien puhdistettu vyöhyke eikä anneta väestön palata toimintaan tai asumaan lähellä Israelin rajaa." Samanaikaisesti maailman maita, ennen kaikkea USA:ta, on valjastettava mukaan tämän liikkeen toteuttamiseen.


Kymmenensivuinen asiakirja on päivätty 13. lokakuuta, ja siinä on Likudin ministerin Gila Gamlielin johtaman tiedusteluministeriön logo. Tiedusteluministeriön virkamies vahvisti "Local Talk" -lehdelle, että tämä on aito asiakirja, joka jaettiin turvajärjestelmään ministeriön politiikkaosaston puolesta ja jonka "ei pitänyt päästä tiedotusvälineisiin".

Asiakirjassa suositellaan yksiselitteisesti ja nimenomaisesti siviilien siirtämistä Gazasta sodan toivotuksi tulokseksi. Tällä viikolla sen olemassaolo uutisoitiin Calcalist-lehdessä ja se on julkaistu täällä kokonaisuudessaan. Siirtosuunnitelma on jaettu useisiin vaiheisiin: ensimmäisessä vaiheessa Gazan väestö on "tyhjennetään etelään", kun taas ilmavoimien iskut kohdistuvat kaistan pohjoisosaan. Toisessa vaiheessa alkaa maahantulo Gazaan, mikä johtaa koko kaistan miehittämiseen pohjoisesta etelään ja "maanalaisten bunkkerien puhdistamiseen Hamasin taistelijoista".

Samaan aikaan kun Gazan alue miehitetään, Gazan kansalaiset siirretään Egyptin alueelle, poistuvat Gazasta, eivätkä heidän sallita palata sinne. "On tärkeää jättää etelän puoleiset liikennekaistat käyttökelpoisiksi, jotta siviiliväestö pääsee evakuoitumaan kohti Rafahia", asiakirjassa todetaan.

Tiedusteluministeriön virkamiehen mukaan ministeriön henkilöstö seisoo näiden suositusten takana. Lähde korosti, että ministeriön tutkimukset "eivät perustu sotilastiedusteluun" ja niitä käytetään vain pohjana keskusteluille hallituksessa.

Asiakirjassa ehdotetaan Gazan kansalaisille suunnatun kampanjan luomista, joka "motivoi heitä hyväksymään suunnitelman" ja saa heidät luopumaan maistaan. ””Viestien pitäisi pyöriä maan menettämisen ympärillä, eli tehdä selväksi, ettei enää ole toivoa palata Israelin lähitulevaisuudessa miehittämille alueille, oli se sitten totta tai ei. On luotava viesti, että "Allah varmisti, että menetit tämän maan Hamasin johdon takia - ei ole muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa toiseen paikkaan muslimiveljienne avulla"”, asiakirjassa lukee.

Lisäksi asiakirjassa lukee, että hallituksen tulee johtaa julkista kampanjaa, jolla edistetään siirto-ohjelmaa länsimaissa "tavalla, joka ei yllytä mustamaalaamaan Israelia". Gazasta tapahtuva väestönkarkotus esitetään siinä humanitaarisesti välttämättömänä ja se saa maailman tuen, koska se johtaa "odotettua vähäisempiin uhreihin siviiliväestön keskuudessa.”


Asiakirjassa todetaan myös, että Yhdysvallat tulisi valjastaa tukemaan siirtoa, jotta se painostaisi Egyptiä ottamaan vastaan Gazan asukkaita ja valjastamaan muita Euroopan maita, erityisesti Kreikkaa, Espanjaa ja Kanadaa, auttamaan ottamaan vastaan Gazasta evakuoitavia pakolaisia ja asuttamaan heitä. Tiedusteluministeriön mukaan asiakirjaa ei ole jaettu ministeriön kautta Yhdysvaltain viranomaisille, vaan ainoastaan Israelin hallitukselle ja turvallisuusviranomaisille.

Viime viikolla Meshgav-instituutti, oikeistolainen sionististrategioihin keskittynyt tutkimuslaitos, jota johtaa Netanjahun läheinen kumppani ja entinen Israelin kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Meir Ben Shabat, julkaisi kannanoton, jossa vaadittiin myös Gazan väestön pakkosiirtoa. Instituutti poisti julkaisun Twitteristä sen jälkeen, kun se herätti voimakkaita kansainvälisiä reaktioita.

Mielenkiintoista on, että poistetun tutkimuksen on kirjoittanut Amir Weitman, Likudin aktivisti ja todisteiden mukaan myös ministeri Gila Gamalielin liittolainen tiedusteluministeriössä. Weitman haastatteli äskettäin Knessetin jäsentä Ariel Kellneria Likudista, ja tämä kertoi hänelle, että "ehdottamasi ratkaisu, väestön siirtäminen Egyptiin, on looginen ja tarpeellinen ratkaisu".

Eikä tämä ole ainoa yhteys Likudin, tiedusteluministeriön ja oikeistolaisen tutkimuslaitoksen välillä: noin kuukausi sitten tiedusteluministeriö lupasi siirtää noin miljoona sekeliä budjetistaan "Meshgav-instituutille", jotta se tekisi sille tutkimusta arabimaista. Jos "Meshgav-instituutti" oli mukana tiedusteluministeriön siirtoasiakirjan laatimisessa, sen logo ei ainakaan näy asiakirjassa.

Tiedusteluministeriön virkamiehet sanoivat, että tämä oli ministeriön hallinto-osaston riippumaton tutkimus eikä se ole tehnyt yhteistyötä ulkopuolisen tahon kanssa, mutta vahvistivat aloittaneensa hiljattain yhteistyön "Meshgav-instituutin" kanssa ja korostivat ylipäätään työskentelevänsä erilaisten tutkimuslaitosten kanssa, joilla on vaihtelevat poliittiset agendat. "Meshgav-instituutilta” ei ole vielä saatu vastausta.
 

On olemassa myös toinen yhteys: tiedusteluministeriön asiakirja vuoti ensimmäistä kertaa pienessä oikeistoaktivistien sisäisessä WhatsApp-ryhmässä, jotka lobbaavat, yhdessä Likudin Amir Weitmanin kanssa, Israelin siirtokuntien uudelleen perustamista Gazan alueelle ja siellä asuvien palestiinalaisten siirtämistä alueelta. Eräs näistä aktivisteista kertoi, että tiedusteluministeriön asiakirja saapui heille "Likudin jäsenen" välityksellä ja sen jakaminen liittyy yritykseen selvittää, onko "Israelin yleisö valmis ottamaan vastaan ajatuksen [palestiinalaisten] siirrosta Gazasta."

Mahdollisuudet toteuttaa tällainen suunnitelma, joka merkitsee Gazan etnistä puhdistusta, ovat monessa suhteessa olemattomat. Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi ilmoitti äskettäin vastustavansa voimakkaasti Rafahin rajanylityspaikan avaamista Gazan siviiliväestön vastaanottamiseksi. Hän totesi, että palestiinalaisten siirtyminen Gazasta Siinaille uhkaisi Israelin ja Egyptin välistä rauhansopimusta, ja varoitti, että se johtaisi Israelin hyökkäyksiin Egyptin alueelle. Al-Sisi itse ehdotti kuitenkin useita vuosia sitten Gazan alueen laajentamista Siinaille ja itsenäisen Palestiinan valtion perustamista sinne. Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas hylkäsi ehdotuksen suoraan. Samantyyppistä suunnitelmaa esittivät aiemmin myös Israelin viranomaiset, eikä se silloinkaan ottanut tuulta.

Tähän vaikeuteen liittyen asiakirjassa todetaan, että Egyptillä on "kansainvälisen oikeuden mukainen velvollisuus sallia väestön kulku" ja että Yhdysvallat voi edistää muutosta "painostamalla Egyptiä, Turkkia, Qataria ja Saudi-Arabiaa ja Yhdistyneitä arabiemiraattikuntia osallistumaan aloitteeseen, joko tarjoamalla resursseja tai ottamalla vastaan siirtymään joutuneita ihmisiä." Asiakirjassa ehdotetaan arabimaille kohdistetun julkisen kampanjan käynnistämistä - sellaisille maille kuin Saudi-Arabia, Marokko, Libya ja Tunisia - "jossa kärkenä on sanoma avusta palestiinalaisveljille ja heidän uudelleensijoittamiselleen”, käyttäen jopa sellaista sävyä, joka moittii tai loukkaa Israelia.

Lopuksi kirjoitetaan, että väestön "massiivinen muutto" taistelualueilta on "luonnollinen ja välttämätön lopputulos", joka nähtiin myös Syyriassa, Afganistanissa ja Ukrainassa, ja että vain väestön karkottaminen on "asianmukainen ratkaisu, joka mahdollistaa merkittävän pelotteen luomisen koko alueelle."
 

"Vaarallisin vaihtoehto": Palestiinan valtio

Asiakirjassa esitetään kaksi muuta vaihtoehtoa Gazan kansalaisille sodan jälkeisinä päivänä. Ensimmäinen on palestiinalaishallinnon luominen Gazaan ja toinen uuden arabihallinnon kasvattaminen vaihtoehdoksi Hamasille. Näistä todetaan, että vaihtoehdot eivät ole toivottavia Israelin valtiolle strategisesta tai turvallisuusnäkökulmasta, eivätkä ne tarjoa riittävää peloteviestiä etenkään Libanonin Hizbollahille Hamasin organisoiman verilöylyn seurauksista.

Tutkimuksen laatijat painottivat, että palestiinalaishallinnon tuominen Gazaan on "vaarallisin vaihtoehto" näistä kolmesta, koska se voisi "johtaa Palestiinan valtion perustamiseen".

"Länsirannan ja Gazan palestiinalaisväestön välinen jakautuminen on yksi suurimmista esteistä tällä hetkellä Palestiinan valtion perustamiselle. "Ei ole hyväksyttävissä, että tämän hyökkäyksen (Hamasin verilöyly 7. -11.10.2023) tulos on ennennäkemätön voitto Palestiinan kansalliselle liikkeelle ja tasoittaa tietä Palestiinan valtion perustamiselle", asiakirjassa todetaan.

Asiakirja arvioi, että Länsirannalla vallitsevan Israelin sotilashallinnon ja Palestiinan siviilihallinnon mallin odotetaan epäonnistuvan Gazassa. "Ei ole mitään keinoa ylläpitää tehokkaasti sotilaallista miehitystä Gazassa vain sotilaallisen läsnäolon varassa ilman siirtokuntia. Lyhyessä ajassa se tulisi johtamaan Israelin sisäisiin ja kansainvälisiin vetäytymisvaatimuksiin."

Asiakirjan laatijat lisäsivät, että sellaisessa tilanteessa Israelin valtiota "pidettäisiin kolonialistisena valtana, jolla on miehitysarmeija... samanlaisena kuin Länsirannan tilanne on tänään, vain pahempana". Olisi kuitenkin syytä olettaa, että se olisi mahdollista.

Viimeinen vaihtoehto, paikallisen arabijohdon muodostaminen Hamasin tilalle, ei ole asiakirjan mukaan toivottavaa, koska Hamasille ei ole korvaavaa paikallista oppositioliikettä ja uusi johto saattaisi olla radikaalimpi. "Todennäköinen skenaario ei ole ideologinen muutos, vaan uusien, ehkä jopa radikaalimpien islamististen liikkeiden perustaminen", se toteaa tästä vaihtoehdosta.

Lopuksi esitetään, että jos Gazan väestö pysyy alueella, Gazan odotetun miehityksen aikana tapahtuu "monia arabikuolemia", mikä vahingoittaa Israelin kansainvälistä imagoa jopa enemmän kuin väestön karkottaminen. Kaikista näistä syistä tiedusteluministeriön suositus on edistää kaikkien kansalaisten siirtymistä Gazasta Siinaille pysyvästi.
 

Puolustusministeriö, armeijan tiedottaja ja "Meshgav"-instituutti eivät vastanneet yhteydenottoihin alkuperäisen artikkelin julkaisuhetkeen mennessä.Kirjoittaja Yuval Avraham asuu Jerusalemissa, opiskelee kielitieteitä ja dokumenttielokuvausta, tekee käännöksiä ja haaveilee oikeudesta ja tasa-arvosta kaikille maansa asukkaille ”joen ja meren välillä”. Hän myös osallistuu paikallisiin keskusteluihin.

Kirjoittajan muita artikkeleita

Alkuperäinen uutinen Mekomitin sivuilla hepreaksi


 

Tekijä

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Ulkomaat