KotiDatan työntekijät: Kyse ei ole ainoastaan palkoista

01.02.2021 - 12:00
(updated: 03.02.2021 - 16:24)
KotiData Jyväskylässä. Kuva Riitta Tynjä

”Mediassa ei olla keskusteltu tarpeeksi oikeista ongelmista mistä työyhteisössämme kärsitään. Esimerkiksi työpaikkakiusaaminen, työantajan johto, syrjintä, petokset palkkaukseen liittyen, palkkojen maksun laiminlyönti, laittomat urakkapalkat kotikäyntejä tekeville, YT-lain laiminlyönti yms. Lista on pitkä. Olisi oikeasti loistavaa, että mediassa otettaisiin esiin nämä oikeat ongelmat. Voimme huonosti huonon johdon ja kohtelun takia.” 

KotiDatan työntekijöiden vuonna 2018 alkanutta ja viime vuonna kärjistynyttä työtaistelua on mediassa tarkasteltu pääosin työnantajan näkökulmasta. On esimerkiksi vedottu työnantajalle suotuisaan työtuomioistuimen päätökseen, josta sittemmin on tehty kantelu oikeuskanslerille.

Toisaalta myös objektiivisempaan lähestymistapaan pyrkivissä jutuissa työntekijöiden näkökulma on helposti jäänyt sivuosaan tai KotiDatan ongelmat on nähty yksinomaan työehtosopimukseen tai palkkaukseen liittyvinä. KotiDatan työkulttuuriin liittyviä epäkohtia on kuitenkin enemmän. 

Yrityksessä on ongelmia myös työpaikkakiusaamisen, työturvallisuuden ja työolojen suhteen.

Tässä artikkelissa pyritään tuomaan esille työntekijöiden näkökulma asioihin. Artikkelia varten haastatellut KotiDatan työntekijät ovat halunneet pysyä nimettöminä työnantajan harjoittaman epäasiallisen painostuksen vuoksi.

 

Ongelmallinen työkulttuuri

Työntekijöiden mukaan KotiDatan toimintaan ja yrityskulttuuriin liittyy paljon epäkohtia. Kiista oikeasta työehtosopimuksesta ja palkkauksesta on näistä vain yksi. Yrityksessä on ongelmia myös työpaikkakiusaamisen, työturvallisuuden ja työolojen suhteen. Työntekijöitä on esimerkiksi painostettu töihin sairaina ja heikkokuntoisina.

”Kaikkia työntekijän oikeuksia sorretaan. Painostetaan ylitöihin ja puhutaan burnoutista kärsivä työntekijä menemään töihin, vaikka ilmoittaa sairasloma pyyntöään.”

Epäasiallisen palkkauksen lisäksi myös palkanmaksuun liittyy ongelmia. Palkkalaskelmissa on jatkuvasti virheitä, jotka ovat systemaattisesti alakanttiin. Joissakin tapauksissa palkoista on myös erilaisiin tekosyihin vedoten nipistetty jopa puolet. Joulun alla palkoista nipistäminen on voinut johtaa siihen, ettei työntekijöillä ole ollut varaa edes joululahjojen ostoon.

Kun palkkalaskelmat tulevat työntekijöille vasta palkanmaksun aikoihin, virheistä valittaminen ja niiden korjaaminen kestävät. Työntekijät siis joutuvat ikään kuin luotottamaan työnantajaa ilman korvausta.

Työntekijöiden työssään kohtaamien epäkohtien luonne riippuu työtehtävistä. Henkilöasiakkaille ICT-palveluja tarjoavan Lähituen työntekijät kohtaavat osittain erilaisia ongelmia kuin Telian palvelupisteillä työskentelevät.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

KotiData pieni perheyritysLakkolaiset tekivät itse ns. meemejä. Kuvassa oleva teksti on peräisin KotiDatan toimitusjohtajan Jukka Lassilan blogikirjoituksesta.

Lähituen työntekijät joutuvat säilyttämään työvälineitä ja varusteita kodeissaan korvauksetta. Lisäksi yrityksen käytössä olevien autojen huoltoja on laiminlyöty. Esimerkiksi renkaiden vaihdoista ei ole aina huolehdittu asianmukaisesti, jolloin työntekijöiden työturvallisuus vaarantuu. Talvirenkaiden käyttö kesäkaudella turmelee asfalttia ja altistaa onnettomuuksille erityisesti sadesäällä.

KotiDatan Lähituessa työskentelevillä on urakkapalkka ja etenkin pohjoisemmassa Suomessa hyvin laajat toimintasäteet. Kun matkoista ei makseta korvausta, työntekijän todellinen ansiotaso voi jäädä hyvin heikoksi tosiasiallisiin työtunteihin nähden. Lähituen työntekijät on ikään kuin sysätty tietynlaiseen yrittäjyyttä muistuttavaan tilanteeseen, jossa kaikki toimeksiannot tulevat kuitenkin KotiDatalta.

”Lähitukea tekevät joutuvat hakemaan Kelan tukia, jotta saavat vuokrat ja laskut maksettua.”

 

Kiusaamista ja ableismia

Telian palvelupisteillä työskentelevät KotiDatan työntekijät ovat joutuneet työpaikkakiusaamisen kohteiksi työpisteillään. Heitä vähätellään Telian omien työntekijöiden toimesta. Telian myymäläpäälliköt ovat myös haukkuneet KotiDatan työntekijöitä näiden selän takana KotiDatan esimiehille ja ovat jopa antaneet kieltoja antaa vuoroja tietyille kotidatalaisille.

Nuorten työntekijöiden tietämättömyyttä työelämän pelisäännöistä käytetään hyväksi.

Keskusteluissa KotiDatan työntekijöiden kanssa tuli esille myös Telian yrityskulttuuriin pesiytynyt sovinismi ja ableismi. Työntekijöiksi halutaan ensisijaisesti hyväkuntoisia raamikkaita miehiä, vaikka ICT-alan työtehtävät eivät edellytä tiettyä sukupuolta tai tietynlaista fyysistä rakennetta. Sen sijaan ICT-alan töistä kuuluisi maksaa niiden mukaista palkkaa:

”Meillä pitäisi olla ICT-alan palkkaus. Työnantaja on kehunut monta vuotta, että olemme ICT-alan tekijöitä ja pitäisi olla ylpeitä työstä ja pyytää maksimaalista laskutusta asiakkailta. Mutta viime kesänä sitten narratiivi muuttui siihen, että olisimmekin pelkkiä myyjiä, kun aloimme pyytämään meille kuuluvaa ICT-alan palkkaa. Erittäin härskiä menoa.”

KotiDatan toimiala vaihdettiin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä elokuussa 2020.

 

Nuoria työntekijöitä viilataan linssiin

KotiDatan työntekijät ovat pääosin nuoria, 19–30-vuotiaita. Työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Haastattelujen perusteella syntyy kuva, että nuorten työntekijöiden tietämättömyyttä työelämän pelisäännöistä käytetään hyväksi.

Työnantajan käytös vaarantaa nuorten uskon työelämään. Huono kohtelu voi traumatisoida ja pahimmassa tapauksessa ajaa jopa työkyvyttömyyseläkkeelle. Osa työntekijöistä on harkinnut alanvaihtoa. 

Toisaalta meneillään oleva työtaistelu on vahvistanut työntekijöiden rivejä. Mediassa on esiintynyt tieto, että lakkorikkureita olisi paljon, mutta todellisuudessa heitä on varsin vähän ja monet heistä ovat yrityksen johdon sukulaisia.

KotiDatassa vallitsee monen muun perheyrityksen tavoin jossain määrin nepotistinen rekrytointikulttuuri. Sukulaisia palkataan niin työntekijöiksi kuin myös yrityksen toimivaan johtoon. Tämä ei välttämättä aina takaa parhaiden henkilöiden valikoitumista sopivimpiin tehtäviin.

Viime joulukuussa olleet YT-neuvottelut ovat tosiasiallisesti kohdistuneet lakossa oleviin työntekijöihin. YT-neuvotteluista huolimatta KotiData rekrytoi jatkuvasti uusia työntekijöitä. 

 

Miten tilanne voisi ratketa?

Lakossa olevat työntekijät eivät ole vallitsevasta tilanteesta mielissään. Haluja jatkaa työskentelyä olisi, kunhan työolot vain saataisiin ensin kuntoon:

”Kaikki ammattitaitoni potentiaali menee harakoille, kun työnantaja kiukkuaa.”

Tässä artikkelissa ei ole kohdeltu silkkihansikkain KotiDataa tai sen toimintamalleja. Kaikkea vastuuta tilanteesta ei silti pidä sysätä yksin KotiDatan ja sen johdon vastuulle. Alihankkijan toiminnasta ovat viime kädessä vastuussa myös ne isommat yritykset, jotka ulkoistavat toimintojaan:

”Mutta tässä meidän tapauksessamme on se hienous, että kaksi isointa operaattoria mahdollistaa tämän sorron eli Telia ja Elisa. KotiDatan koko business-malli perustuu siihen, että tehdään tappiollisesta huonosta sopparista kannattavaa sortamalla työntekijöitä. Me pyydetään vaan sitä mikä meille kuuluu, on reilua ja mitä muutkin ansaitsevat tällä alalla, oli sitten myyjiä tai asentajia.”

Tässä tilanteessa vaadittaisiin yhteiskuntavastuuta nimenomaan suurilta teleoperaattoreilta. KotiData voi korjata monet yrityskulttuurinsa puutteet, mutta jos alihankintasopimuksen ehdot ovat kohtuuttomia, oikeudenmukainen palkkaus ajaisi yrityksen nopeasti vararikkoon.

 

Artikkeli on ilmestynyt Tiedonantajan numerossa 01/2021. Tilaa Tiedonantaja ja saat radikaalin vasemmistolaisen äänen kotiisi kerran kuukaudessa ja/tai koko lehden diginä myös verkossa!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Kotimaa

Kommentit (0 kpl)

Voit kommentoida Tiedonantaja.fi:n blogikirjoituksia käyttäjätunnuksella Kirjaudu sisään jollei sinulla ole vielä käyttäjätunnusta, Rekisteröi tunnus tästä

Jos osallistuit keskustelun vanhoilla Tiedonantaja.fi -sivuilla, voit palauttaa vanhat tietosi sähköpostiosoitteesi avulla. Klikkaa oheista linkkiä, syötä sähköpostiosoitteesi, ja saat piakkoin postiisi viestin, jonka avulla voit luoda uuden salasanan itsellesi. Palauta vanha käyttäjätunnus.