Ympäristöä parantavat isot lait jumissa hallituksessa 

29.06.2021 - 17:45
(updated: 03.07.2021 - 20:26)
Ilmastolakiin olisi Luonnonsuojeluliiton mielestä tärkeää saada EU:ta tiukemmat päästötavoitteet. Kuvassa Vantaanjoki kuivana kesänä 2019. Kuva Toivo Koivisto

Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa hallitusta siitä, että hallitusohjelman tärkeimmät ympäristöä koskevat lait – luonnonsuojelulaki, ilmastolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki – ovat myöhässä. Liitto vaatii niiden saamista lausunnolle pian, ettei niiden valmistelu myöhästy. 

– Hallitusohjelmassa luvattiin parantaa lakeja ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseksi. Luonnonsuojelulaki, ilmastolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki luvattiin lausunnolle ennen kesää, mutta ne ovat juuttuneet hallituksen sisäiseen valmisteluun, toteaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Tapani Veistola.  

Myöhästymisen syy on Sanna Marinin hallituksen aikaisemmasta poikkeavissa pelisäännöissä. 

– Kaikkien hallituspuolueiden pitäisi hyväksyä lausunnolle menevät lakiluonnokset. Mutta jos lait hyväksytään poliittisesti ennen lausuntokierrosta, mitä merkitystä lausuntokierroksella enää olisi, Veistola ihmettelee. 

Veistola muistuttaa, että hallitusohjelman ympäristötavoitteet koskevat kaikkia hallituspuolueita, eikä ympäristöä parantavien lakien jarruttaminen ole hyväksyttävää. 

 

Luonnonsuojeluliiton tärkeinä pitämiä uudistuksia

Luonnonsuojelulain valmistelutyöryhmien jälkeisessä luonnoksessa on muun muuassa nykyistä lakia syvempi yhteys ilmastokriisiin. Tärkeää on myös luonnonsuojelualueiden, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien parempi turvaaminen sekä ekologinen kompensaatio.

Ilmastolakiin olisi Luonnonsuojeluliiton mielestä tärkeää saada EU:ta tiukemmat päästötavoitteet. Koordinoivan ministeriön pitää olla ympäristöministeriö. Kansalaisten ympäristöoikeudet on tärkeä saada lakiin saamelaisten oikeuksia ja muutoksenhakuoikeutta myöten.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin on Luonnonsuojeluliiton mielestä tärkeää saada sitova ilmastopykälä. Luontokadon torjumiseksi viherrakenteen tulee olla pakollisena asiana kaikilla kaavatasoilla. Lisäksi on turvattava kaavahierarkia: maakuntakaavojen ohjausvaikutusta kuntien kaavoihin ei pidä heikentää eikä nykyistä kuntien yhteistä yleiskaavaa korvata oikeusvaikutteettomalla kaupunkiseutusuunnitelmalla. Myös kuntien kaavoitusmonopoli sekä järjestöjen ja ely-keskuksen muutoksenhakuoikeudet pitää turvata. 

Kirjoittajan artikkelit

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Kotimaa