Paperiton lehti

04.05.2016 - 11:15

Vuonna 1918 perustettiin ensimmäinen Neuvosto-Venäjän tieteellinen tutkimuslaitos, Nizhni Novgorodin radiolaboratorio. Tammikuussa 1920 radiolaboratoriossa suoritettiin ensi kerran koelähetys radiopuhelimella. Neljän päivän kuluttua, tammikuun 15 päivänä 1920 suoritettiin radiopuhelimella koeyhteys Nizhni Novgorodista Moskovaan.

Asiasta tiedotettiin Leninille. Lenin huomasi käyneen ilmi, että teknillisessä suhteessa on täysin mahdollista ihmisäänen välittäminen pitkien matkojen päähän langattomasti radioteitse. Tämän toteuttamista hän piti erittäin tärkeänä propagandan ja agitaation kannalta varsinkin lukutaidottomien väestöjoukkojen osalta, kuin myös luentojen välittämiseksi.

Lenin luonnehti kaukonäköisesti kirjeessään insinööreille radiopuhelimen tulevaisuutta: ”Käytän hyväkseni tilaisuutta ilmaista Teille syvän kiitollisuuteni ja myötätuntoni siitä suuresta työstä, jota Te suoritatte radiokeksintöjen alalla. Sanomalehti ilman paperia ja ”ilman välimatkoja”, jota Te luotte, on suuri saavutus. Lupaan kaikin tavoin auttaa Teitä tässä ja kaikessa tämän alan työssä.”

Maaliskuussa 1920 Lenin allekirjoitti päätöksen, jossa velvoitettiin rakentamaan pikaisesti Moskovaan keskusradio- ja puhelinasema. Leninin mielestä ”asia on merkitykseltään jättiläismäinen”. Hän pyysi tiedottamaan itselleen kaksi kertaa kuukaudessa töiden kulusta. Hän seurasi radiopuhelinverkon rakentamiseen liittyviä kysymyksiä ja kiirehti sen valmistamista.

Neuvosto-Venäjän vaikeassa taloudellisessa tilanteessa projektin rahat loppuivat kuitenkin kesken. Insinööri Ostrjakov joutui kiertämään pitkin Moskovan virastoja anomassa puuttuvia varoja asian eteenpäin viemiseksi. Lopulta oli pakko kääntyä Leninin puoleen. Hän päätti kirjoittaa valtion päämiehelle kirjeen.

Ostrjakov repäisi kouluvihkosta pari lehteä. Jännittyneenä hän kirjoitti neljä sivua sekavalla käsialalla ja vei kirjeen Kremlin postiluukkuun. Tunnin kuluttua hänen huoneessaan soi puhelin. Hänet pyydettiin heti saapumaan Kremliin Leninin puheille.

Lenin kuunteli tarkkaavaisesti rahaongelmasta ja soitti oitis Finanssiasian Kansankomissariaattiin. Ei pitänyt missään tapauksessa sääliä varoja radiopuhelinliikenteen lopullista järjestämistä varten. Piti myös edistää kaiutinlaitteiden ja vastaanottimien tuotantoa. Ongelma oli ratkaistu. Leninin mielestä asia oli hyvin tärkeä ja kiireellinen.

Keskustelussa Leninin kanssa kävi ilmi, että hän oli fyysikkona-teoreetikkona yhtä laajasti oppinut kuin sosiologinakin. Lenin näki: ”Näillä töillä oli poikkeuksellisen tärkeä merkitys sen vuoksi, että niiden onnistuminen toisi suurenmoisen hyödyn agitaatiolle ja propagandalle.”

Lenin pyysi myös auttamaan kehittää edelleen projektia kuvapuhelimesta. Samoin hän innostui Lev Termenin hänelle esittelemästä elektronisen musiikin Termenevox-laitteesta.

Pietarilaiset kommunistit ovat nykyään ottaneet hyötykäyttöön myös liikkuvan kuvan ja perustaneet ”Punaisen television”. YouTuben kautta välitetään tuhansille ohjelmistoa, joka sisältää luentoja, konferenssiesitelmiä, haastatteluja, keskusteluja, dokumentteja.