Nato syyllistyy kansanmurhaan Afganistanissa

15.02.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: ERKKI SUSI

Iskulauseiden sepittäjät, propagandistit ja poliitikot käyttävät usein sanaa "kansanmurha" tavalla, joka ei perustu kansainväliseen lakiin. Mutta harvoin kansanmurharikoksen nimikettä käytetään, kun läntiset armeijat murhaavat muslimiryhmiä tai siviilejä Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa. Kuitenkin kansainvälisesti tunnustettu nimike kansanmurharikos soveltuu paitsi Irakiin myös siihen tarkoitukselliseen tappamiseen, johon Naton joukot syyllistyvät päivittäin Afganistanissa islamistiryhmä Talebanin tuhoamiseksi.


Naton joukot ja sotilaskoneet pommittavat ja tappavat ihmisiä Talebanin hallussa olevilla asutusalueilla. Ja samaan aikaan kun ne väittävät iskujensa kohdistuvan vain talebaneihin, ne murhaavat monin verroin enemmän puolustuskyvyttömiä siviilejä. Epäinhimillistettyä "Talebanin" leimaa käytetään peittämään Naton operaatioiden nimettömät uhrit.


Unicefin tilastojen mukaan (http://www.unicef.org/infobycountry/afghanistan_statistics.html) Afganistanissa on USA:n hyökkäyksen jälkeen tapahtunut 3,3 miljoonaa ei-väkivaltaista ja 3,3 miljoonaa väkivaltaista ylimääräistä kuolemaa eli yhteensä 6,6 miljoonaa ylimääräistä kuolemaa (normaalioloissa vältettävissä olevaa kuolemaa; kuolemia, joita ei olisi pitänyt tapahtua).


Vuosittain alle viisivuotiaita lapsia on kuollut 370 000 ja koko hyökkäyksen jälkeisenä aikana 2,3 miljoonaa (joista 90 prosenttia eli 2,1 miljoonaa vältettävissä olevaa).


Afganistanin väkiluku on noin 25 miljoonaa.
EpäinhimillistäminenLähes kaikissa Nato-maissa entinen USA:n liittolainen Taleban on täydellisesti epäinhimillistetty. Poliitikot, asevoimat, media ja suuri yleisö lännessä yhdistävät mielissään Talebanin järjettömiin fanaatikkoihin, suvaitsemattomiin fundamentalisteihin, raakoihin salamurhaajiin, parrakkaisiin ekstremisteihin ja terroristeihin.


Tämä luotu mielikuva on pohjana petomaiselle versiolle kollektiivisesta itsepuolustuksesta ja pohjustaa tietä hyökkäykselle, sotilaallisille operaatioille ja kansanmurhalle. Talebanien tappamista juhlitaan laillisena hyveenä. Afganistanin jättäminen Talebanin valvontaan on suojapaikan jättämistä terrorismille, sanoo Nato.


Samanlainen epäinhimillistäminen tapahtui 1500- ja 1600-luvuilla, kun Naton edeltäjät miehittivät Amerikan mantereet varastaen niiden maat ja luonnonvarat. Alkuasukkaiden tappaminen oli laajaa ja sydämetöntä. Sen oikeuttamiseksi alkuasukkaat epäinhimillistettiin. USA:n itsenäisyysjulistuksen kirjoittaja Thomas Jefferson nimitti intiaaneja "säälimättömiksi raakalaisiksi". Kehitettiin oppi löydöstä (discovery). Sen nojalla USA:n korkein oikeus myöhemmin vahvisti uudisasukkaiden rikokset todetessaan, että "löytö" antoi yksinoikeuden mitätöidä intiaanien omistusoikeus.


Rosvot ja riistäjät eivät ole muuttuneet noista ajoista miksikään. He tulevat, he demonisoivat, he hävittävät. Ja he tekevät kaiken tämän korkeamman sivistyksen nimissä.
Esimerkkejä viimeaikaisista murhistaNaton internet-sivu listaa sotilasliiton joukkojen tappamiset Afganistanissa, tosin sensuroiden. Nämä tappamiset kerrotaan myös maailman mediassa, samoin sensuroiden.. Toisinaan uutisissa on häpeilemättömän kiitollinen sävy, ikään kuin Naton joukot olisivat omistautuneet hävittämään kannibaaleja. Pelkästään vuonna 2007 Naton helikopterit ja täsmäohjatut ammukset tappoivat yli 6 000 "talebania", todellisuudessa suurimmaksi osaksi viattomia siviilejä.


Tässä tappamisen satoa viime kuukausilta


Tammikuun 19. päivänä tänä vuonna Nato aloitti ennaltaehkäisevän iskun nojaten "uskottavaan tiedustelutietoon", jonka mukaan Taleban suunnitteli hyökkäystä Naton tukikohtaa vastaan. Naton hyökkäyksessä tapettiin runsaat parikymmentä "kapinallista" Kunarin maakunnassa Wataporin alueella. Tarkkaa uhrimäärää ei voitu vahvistaa jyrkän vuoristoisen alueen takia. Maailman media kertoi, että lukuisat siviilit saivat surmansa ja 25 ruumista haudattiin yhteen joukkohautaan.


Tammikuun 12. päivänä tänä vuonna Naton joukot tekivät "täsmäiskun" Kapsian maakunnassa sijaitsevalle asuma-alueelle tavoitellen Talebanin johtajia. Nato väitti, että siviilit siirrettiin alueelta pois ennen hyökkäystä. Väite on absurdi, koska mikä tahansa siviilien siirtäminen alueelta olisi toiminut Talebanille hälytyksenä, että vihollisen hyökkäys oli tulossa.


Syyskuun 20. päivänä 2007 Naton joukot aloittivat "Operaatio Palk Wahelin" tappaakseen ja häätääkseen Talebanin Gereshkin laaksossa olevalta alueelta. Lukuisia siviilejä sai surmansa. Todisteet kansanmurhasta olivat niin ilmeiset, että Nato selitti olleensa "tietämätön" siviileistä kohdealueen lähistöllä ja valitettavasti ilmenneen, että joukko ei-taistelijoita otettiin kiinni hyökkäyksessä ja tapettiin.
Laki kansanmurharikoksestaVuonna 1951 voimaan astunut sopimus kansanmurharikoksen estämisestä ja rankaisemisesta sitoo kaikkia valtioita mukaan lukien 26 Naton jäsenmaata. Kansanmurhasopimus on laki, josta ei sallita mitään poikkeamista. Se ei anna millekään valtiolle tai valtioiden väliselle organisaatiolle, kuten YK:lle tai Natolle, mitään poikkeuslupaa suorittaa kansanmurhaa. Sopimus ei myöskään salli mitään poikkeuslupaa kansanmurhaan sen mukaan, suoritetaanko se rauhan vai sodan aikana.


Edes perinteistä itsepuolustusta – puhumattakaan ennaltaehkäisevästä itsepuolustuksesta, mikä on kauniimpi nimi aggressiolle – ei voida käyttää oikeuttamaan kansanmurharikosta.


Murhatessaan talebaneja (ja siinä sivussa monin verroin enemmän siviilejä) Naton joukot suorittavat järjestelmällisesti ja jatkuvasti kansanmurharikosta, joka sisältää kansanmurhasopimuksen kolme olennaista elementtiä – teon, tarkoituksen tuhota ja uskonnollisen ryhmän.


1. Teko. Sopimus listaa viisi tekoa, joista kukin määrätellään kansanmurhaksi. Naton joukot Afganistanissa syyllistyvät niistä kolmeen. He tappavat Talebanin jäseniä. Ne aiheuttavat vakavia ruumiillisia vammoja Talebanin jäsenille. Ne vaikeuttavat tahallisesti talebanien elinoloja laskelmoiden aiheuttavansa heille fyysisen tuhon kokonaan tai osittain. Mikä tahansa näistä kolmesta teosta muodostaa kansanmurharikoksen. Naton joukot ovat suorittaneet ja jatkuvasti suorittavat näitä tekoja.


2. Tarkoitus. Se ilmaistaan sopimuksessa "aikomukseksi tuhota kokonaan tai osittain kansallinen, etninen, rodullinen tai uskonnollinen ryhmä". Naton pääsihteerin Jaap de Hoop Schefferin ja muiden Nato-johtajien lausunnot eivät jätä mitään epäselvyyttä siitä, että Naton operaatioiden tarkoituksena on ajaa takaa ja tuhota Taleban. Viikottaiset murhasuunnitelmat ja tiedustelutiedon kokoaminen Talebanin johtajien ja jäsenten paikallistamiseksi ja eliminoimiseksi osoittavat, etteivät tappamiset ole tuottamuksellisia, satunnaisia eivätkä vahingossa tapahtuvia. Tarkoituksellista kansanmurhaa säestää islamofobinen propaganda.


3. Uskonnollinen ryhmä. Kansanmurhasopimus kieltää selvästi kansanmurhateon ja -tarkoituksen kohdistamisen vain edellä mainittuihin neljään ryhmään, joista yksi on uskonnollinen ryhmä. Sopimus ei edellytä suojatun ryhmän täydellistä hävittämistä välttämättömänä ehtona kansanmurharikokselle. Myös osittainen hävittäminen on kansanmurharikos Taleban on uskonnollinen ryhmä Se on myös kansallinen (afgaani) ja etninen (pastu) ryhmä. Taleban edustaa islaminuskon puritaanista versiota. Kansanmurhasopimus ei vaadi, että suojeltu ryhmä edustaa lännen tai maailman hyväksymää uskontoa. Uskonnollisen ryhmän kyseenalaiset uskomukset tai käytännöt eivät ole oikeutettuja syitä ryhmän tuhoamiseen.
Lähteitä mm.: Prof. Ali Khan: NATO Genocide in Afghanistan, Middle East Online 30.1.08; (http://www.unicef.org/infobycountry/afghanistan_statistics.html); Dr Gideon Polya: Top US Lawyer And UNICEF Data Reveal Afghan Genocide, Uk Indymedia on: 10.02.08

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli