Harrastustakuu lapsille

05.05.2017 - 11:45

Opetus- ja kulttuuriministeriön lasten harrastustoimintaa pohtivalta työryhmältä valmistui maaliskuussa raportti, jonka tavoitteena on: jokaiselle lapselle harrastus. Työryhmä kirjasi 10 ehdotusta, miten tämä olisi tehtävissä:

1. Mielekäs harrastus jokaisen lapsen saataville. Lasten harrastustoiveet otetaan nykyistä paremmin huomioon muun muassa säännöllisten koululaiskyselyjen avulla.

2. Kuntien tilat käyttöön. Kunnat kartoittavat harrastustoimintaan soveltuvat tilat ja osoittavat ne veloituksetta lasten, nuorten ja lapsi-aikuis-toiminnan käyttöön.

3. Koulujen tilat lasten ja nuorten harrastustoiminnan käyttöön. Tuodaan harrastustoimintaa koulujen iltapäiviin lasten ja nuorten saataville yhteistyössä kunnan opetus-, sivistys-, kulttuuri-, nuoriso-, vapaa-aikatoimen, kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa.

4. Kootaan kouluissa tapahtuvaa harrastamista edistävät valtionavustukset yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin kunnat voivat suunnitella laajemmat lasten ja nuorten harrastuskokonaisuudet.

Harrastustoimijat osallistuvat yhdessä syrjinnän, kiusaamisen ja ulkopuolisuuden ehkäisyyn.

5. Kiusaamiselle asetetaan nollatoleranssi. Harrastustoimijat osallistuvat yhdessä syrjinnän, kiusaamisen ja ulkopuolisuuden ehkäisyyn.

6. Vähävaraisuus ei saa olla este harrastaa. Valtionavustuksissa otetaan huomioon vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuudet osallistua tasavertaisesti harrastustoimintaan.

7. Lisätään “höntsä”harrastamista kaikessa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Otetaan lapset ja nuoret mukaan suunnittelemaan harrastustoimintaa.

8. Kiinnitetään koulukuljetusoppilaiden harrastusmahdollisuuksiin huomiota. Kuntia kannustetaan selvittämään, miten koulukuljetukset ja harrastukset voidaan sovittaa nykyistä paremmin yhteen.

9. Harrastusviikosta intoa harrastamiseen. Aloitetaan kouluissa vuotuinen harrastusviikko, jolloin lapset ja nuoret voivat tutustua erilaisiin harrastuksiin.

10. Levitetään parhaat käytännöt kaikkien kuntien käyttöön, esimerkiksi nuorisopassi 7.-9.-luokkalaisille, joilla he voivat osallistua maksutta erilaisiin harrastuksiin. Nuorisotyöntekijät voivat jalkautua kouluihin ja nuoret pääsevät kokeilemaan erilaisia harrastuksia. Kirjastot lainaavat harrastusvälineitä.

Tässä keskeiset toimenpiteet hieman pelkistettyinä. Hyviä ja kannatettavia ajatuksia ja tavoitteita. Ei kovin uusia, mutta odottavat edelleen toteuttamista ja rahoittamista. Ei muuta kun töihin.