Oikeusasiamiehelle kantelu terveysmaksuista

22.08.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 30 / 22.8.2008

Helsingin kaupunginhallituksen enemmistö yrittää pakoilla poliittista vastuuta terveyspalvelujen maksujen korottamisesta, kun maksuja on nostettu ilman minkään kaupungin elimen päätöstä, syyttää SKP:n ja asukaslistan kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen.


– Terveyspalvelujen maksujen korotukset vaikeuttavat etenkin pienituloisten asemaa ja lisäävät eriarvoisuutta terveydenhuollossa. Tämä on ristiriidassa valtuuston tavoitteeksi asettaman väestöryhmien terveyserojen kaventamisen kanssa.


– Helsingin kaupunki teki viime vuonna ylijäämää 363 miljoonaa euroa, joten ei ole mitään taloudellista tarvetta nostaa maksuja.


Hakanen teki kesäkuussa oikaisuvaatimuksen terveysmaksuista kaupunginhallitukselle, mutta sitä ei otettu käsittelyyn. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen katsoi maksujen korotusten voivan tulla voimaan automaattisesti terveyslautakunnan yli kahdeksan vuotta sitten tekemän päätöksen nojalla, vaikka asiakasmaksulaki on muuttunut sen jälkeen neljään kertaan ja valtuustokin vaihtunut.


Hakanen ilmoittaa valittavansa asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle.


– Kaupungin johto rikkoo kuntalakia ja johtosääntöjä kun se ei tuo valtuuston tai edes lautakunnan päätettäväksi maksujen korotuksia ja uudenlaista, indeksiin sidottua maksujärjestelmää.


– Kun päätöstä ei muka ole tehnyt edes kukaan virkamies vaan korotetut maksut ja uusi maksujärjestelmä tulevat jostain automaattisesti, on asukkailta ja valtuutetuilta viety törkeällä tavalla vaikutusmahdollisuudet.


Kummallisena Hakanen pitää myös kaupunginjohtajan perustelua, jonka mukaan kyse olisi ollut vasta asian valmistelusta, joka liittyy ensi vuoden budjettiin.


– Oikaisuvaatimus koski korotuksia, jotka tulivat nyt elokuun alussa voimaan. Mutta tietysti korotusten perumiseen ja maksuttoman perusterveydenhuollon tavoitteisiin on syytä palata, kun ensi vuoden budjettia valmistellaan. (TA)

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli